Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Show the MENU

Terytorialny zasięg działania okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

Wnioski

 

 

 

Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania puli środków określonych w budżecie programu.

 

 

Wykorzystanie limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 100%, tym samym wypłata środków beneficjentom w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa z początkiem roku 2020  (https://srpp.minrol.gov.pl).