Gospodarstwo Ekologiczne Sławomir Janczyk

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE              
1. Imię i nazwisko  Sławomir Janczyk  
2. Adres              
Miejscowość  Mierzączka Duża  
ulica   numer domu  19  
Województwo  łódzkie Powiat  pabianicki  
Gmina  Dłutów  
Telefon   fax    
E-mail    
Adres strony internetowej gospodarstwa          
   
3. Nazwa jednostki certyfikującej          
 BIOCERT MAŁOPOLSKA  
4. Numer aktualnego certyfikatu          
 PL-05-003 306/G/17/1  
                     
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI              
1. Powierzchnia gospodarstwa:              
Całkowita w ha  20,06        
W tym:  Grunty orne  9,70 ha        
  Sady i jagodniki   ha        
  Użytki zielone  5,00 ha        
Zwierzęta ogółem (szt.)          
W tym: bydło   szt.        
  trzoda chlewna   szt.        
  drób   szt.        
  Inne   :   szt.        
                     
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży  
 żyto ozime, owies, pszenżyto ozime, jęczmień jary, siano