Gospodarstwo Ekologiczne Piotr Krajewski

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE            
1. Imię i nazwisko  Piotr Krajewski
2. Adres            
Miejscowość  Wilczkowice Dolne
ulica   numer domu  38
Województwo łódzkie Powiat  łęczycki
Gmina  Łęczyca
Telefon   fax  
E-mail  em_agroatwp [dot] pl
Adres strony internetowej gospodarstwa        
 
3. Nazwa jednostki certyfikującej        
 Bioekspert Sp. z o.o.
4. Numer aktualnego certyfikatu        
 041917
                   
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI            
1. Powierzchnia gospodarstwa:            
Całkowita w ha  14      
W tym:  Grunty orne  10,44 ha      
  Sady i jagodniki   ha      
  Użytki zielone  3,56 ha      
Zwierzęta ogółem (szt.)        
W tym: bydło   szt.      
  trzoda chlewna   szt.      
  drób   szt.      
  Inne   :   szt.      
                   
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży
 brokuł, burak ćwikłowy,cebula, cebula szalotka, marchew, seler, pietruszka, pasternak, kapusta, kalafior