Gospodarstwo Ekologiczne Monika Mrowińska

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE              
1. Imię i nazwisko  Monika Mrowińska  
2. Adres              
Miejscowość  Łopatki  
ulica   numer domu  8  
Województwo  łódzkie Powiat  łaski  
Gmina  Łask  
Telefon   fax    
E-mail  monikamrowinskaatwp [dot] pl  
Adres strony internetowej gospodarstwa          
   
3. Nazwa jednostki certyfikującej          
 Ekogwarancja PTRE  
4. Numer aktualnego certyfikatu          
 PL-EKO-01-001036  
                     
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI              
1. Powierzchnia gospodarstwa:              
Całkowita w ha  6,09        
W tym:  Grunty orne  3,86 ha        
  Sady i jagodniki  0,05 ha        
  Użytki zielone   ha        
Zwierzęta ogółem (szt.)          
W tym: bydło   szt.        
  trzoda chlewna   szt.        
  drób   szt.        
  Inne   :   szt.        
                     
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży