Gospodarstwo Ekologiczne Maria Troczyńska

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE              
1. Imię i nazwisko  Maria Troczyńska  
2. Adres              
Miejscowość  Ptaszkowice  
ulica   numer domu  10  
Województwo  łódzkie Powiat  zduńskowolski  
Gmina  Zapolice  
Telefon   fax    
E-mail    
Adres strony internetowej gospodarstwa          
   
3. Nazwa jednostki certyfikującej          
 Biocert  
4. Numer aktualnego certyfikatu          
 PL-EKO-05 00 3527/6/17/1  
                     
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI              
1. Powierzchnia gospodarstwa:              
Całkowita w ha  20        
W tym:  Grunty orne  16 ha        
  Sady i jagodniki   ha        
  Użytki zielone  4 ha        
Zwierzęta ogółem (szt.)          
W tym: bydło   szt.        
  trzoda chlewna   szt.        
  drób   szt.        
  Inne   :   szt.        
                     
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży  
 pszenica