Gospodarstwo Ekologiczne Justyna Misiek

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE            
1. Imię i nazwisko Justyna Misiek
2. Adres            
Miejscowość Kolonia Dobrosław
ulica   numer domu 11
Województwo łódzkie Powiat wieruszowski
Gmina Lututów
Telefon   fax  
E-mail  
Adres strony internetowej gospodarstwa        
 
3. Nazwa jednostki certyfikującej        
Bioekspert Sp zoo
4. Numer aktualnego certyfikatu        
15221
                   
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI            
1. Powierzchnia gospodarstwa:            
Całkowita w ha 23,39      
W tym:  Grunty orne 20,07 ha      
  Sady i jagodniki   ha      
  Użytki zielone 1,15 ha      
Zwierzęta ogółem (szt.)        
W tym: bydło   szt.      
  trzoda chlewna   szt.      
  drób   szt.      
  Inne   :   szt.      
                   
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży
Owies, Pszenżyto ozime, żyto ozime, trawa z łąk