Gospodarstwo Ekologiczne Edward Krasoń

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE              
1. Imię i nazwisko  Edward Krasoń  
2. Adres              
Miejscowość  Kotuszów  
ulica   numer domu  19  
Województwo  łódzkie Powiat  piotrkowski  
Gmina  Aleksandrów  
Telefon   fax    
E-mail    
Adres strony internetowej gospodarstwa          
   
3. Nazwa jednostki certyfikującej          
 PNG Sp. z o.o.  
4. Numer aktualnego certyfikatu          
 PL-EKO-02-001954/17  
                     
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI              
1. Powierzchnia gospodarstwa:              
Całkowita w ha  18,49        
W tym:  Grunty orne  15,31 ha        
  Sady i jagodniki   ha        
  Użytki zielone  0,82 ha        
Zwierzęta ogółem (szt.)          
W tym: bydło  11 szt.        
  trzoda chlewna   szt.        
  drób   szt.        
  Inne   :   szt.        
                     
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży  
 owies, żyto ozime, pszenżyto ozime, seradela nasiona