Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Gospodarstwo Ekologiczne

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE              
1. Imię i nazwisko  Barbara Strzelecka  
2. Adres              
Miejscowość  Ksawerów  
ulica  Łódzka numer domu  96  
Województwo  łódzkie Powiat  pabianicki  
Gmina  Ksawerów  
Telefon   fax    
E-mail    
Adres strony internetowej gospodarstwa          
   
3. Nazwa jednostki certyfikującej          
 AGROBIOTEST  
4. Numer aktualnego certyfikatu          
 PL-EKO-07-15076  
                     
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI              
1. Powierzchnia gospodarstwa:              
Całkowita w ha  4,61        
W tym:  Grunty orne  0,36 ha        
  Sady i jagodniki   ha        
  Użytki zielone  4,25 ha        
Zwierzęta ogółem (szt.)          
W tym: bydło   szt.        
  trzoda chlewna   szt.        
  drób   szt.        
  Inne   :   szt.        
                     
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży  
 bób, pomidory, burak ćwikłowy, dynia, fasola, kapusta, biała, siano