FIELDSTONE

Show the MENU

 

                                     FIELDSTONE

 

Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)
11.2020 – 31.12.2022

3 332 014 PLN - dotacja

 

Grupa Operacyjna (EPI) pn. „FIELDSTONE INVESTMENTS II” działającą jako konsorcjum podmiotów:

- FIELDSTONE INVESTMENTS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością– lider operacji

- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – jednostka naukowa

- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – jednostka doradcza

-3 rolników

-Fundacja „Na Zdrowie”

Konsorcjum pn. „FILEDSTONE” zostało utworzone na potrzeby projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny bezkolcowej” do działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Cel projektu to:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji  sadzonek (plug plant i long cane) maliny i jeżyny bezkolcowej o wysokim współczynniku produktywności i zdrowotności  z wykorzystaniem podłoży zabezpieczających straty wody i dodatkami stymulującymi wzrost i ukorzenianie przy jednoczesnym zabezpieczeniu uprawy przed patogenami (głównie grzybowymi) oraz ograniczeniu negatywnych skutków stresu oksydacyjnego. Ponadto opracowanie innowacyjnego systemu mapowania  pąków kwiatowych na różnych etapach produkcji sadzonki pozwoli na bardzo wczesną  klasyfikację materiału.

 

Wyznaczono następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie i wdrożenie efektywnych technologii oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zastosowanie biodegradowalnych pojemników z hydrożelem lub dendromerami w podłożu.
  2.  Opracowanie i wdrożenie technologii przyśpieszającej ukorzenianie sadzonek i wytwarzania pąków poprzez zastosowanie optymalnego nawożenia mineralnego/organicznego.
  3. Opracowanie i wdrożenie technologii ochrony z wykorzystaniem biopreparatów ograniczających rozwój fitopatogenów w podłożu i na roślinach.
  4. Opracowanie innowacyjnego systemu mapowania pąków sadzonek na całej długości pędu, który pozwoli na określenie jakości kwiatów na bardzo wczesnym etapie produkcji co pozytywnie wpłynie na cały proces uprawy i pozwoli dobrać optymalne dawki nawożenia i wody dostosowane do potrzeb danych roślin oraz pozwoli precyzyjnie określić plonowanie.

Rezultatem operacji będzie:

- Opracowanie technologii produkcji sprzyjającej ograniczaniu stresu oksydacyjnego u namnażanych  roślin co pozwoli na uzyskanie większej ilości i lepszej jakości materiału nasadzeniowego. Technologia będzie uwzględniała aspekty optymalnego nawożenia mineralnego/organicznego, które przyśpieszy ukorzenianie sadzonek i wytwarzanie pąków oraz wykorzystanie biopreparatów ograniczających rozwój fitopatogenów w podłożu i na roślinach.

- Opracowanie bardziej efektywnej technologii ukorzeniania sadzonek maliny. Efektem tych działań będzie zwiększenie wydajności produkcji z jednostki powierzchni co przełoży się na obniżenie kosztów pojedynczej sadzonki i wzrost konkurencyjności oferty sadzonek na rynku.

- Wdrożenie innowacyjnego telemetrycznego systemu sterowania nawadnianiem i fertygacją pozwalającego na oszczędne gospodarowanie wodą i nawozami oraz ograniczającego eutrofizację środowiska naturalnego. Działania te będą miały więc nie tylko bezpośredni pozytywny wpływ na nasze gospodarstwo poprzez ograniczenie kosztów wody i nawozów ale ze względu na działanie proekologiczne. Zakres jego oddziaływania będzie znacznie szerszy.

- Opracowanie systemu wczesnego mapowania pąków kwiatowych  sadzonek  long cane pozwalającego na wczesną diagnostykę i segregację  materiału pod względem jakości na różnych etapach produkcji, jak również na modyfikację organizacji pracy. Klient będzie miał możliwość zakupu sadzonek o określonym czasie startu plonowania i określonym potencjale plonotwórczym. Dzięki temu będzie mógł precyzyjnie określić czas i ilość dostarczanych składników pokarmowych i obniżyć koszty produkcji owoców.

Efektem końcowym operacji będą sadzonki maliny i jeżyny typu plug plant i long cane o wysokiej i określonej produktywności, wysokiej zdrowotności,  pochodzące z wysoko wyspecjalizowanej produkcji sprzyjającej ochronie środowiska i obniżonych kosztach produkcji z jednostki powierzchni.

W ramach projektu planowane jest opracowanie co najmniej 3 publikacji naukowych i 5 artykułów popularnonaukowych.