Ekologiczna Farma Kozia Piastowskie Pola Krystyna Ożadowicz

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE              
1. Imię i nazwisko Ekologiczna Farma Kozia Piastowskie Pola Krystyna Ożadowicz  
2. Adres              
Miejscowość Wilkowice  
ulica   numer domu 6A  
Województwo łódzkie Powiat poddębicki  
Gmina    
Telefon 669503004 fax    
E-mail kozadowiczatgmail [dot] com  
Adres strony internetowej gospodarstwa          
   
3. Nazwa jednostki certyfikującej          
AGROBIOTEST  
4. Numer aktualnego certyfikatu          
PL-EKO-07-15035  
                     
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI              
1. Powierzchnia gospodarstwa:              
Całkowita w ha 5,83        
W tym:  Grunty orne 4,12 ha        
  Sady i jagodniki   ha        
  Użytki zielone 1,7 ha        
Zwierzęta ogółem (szt.) 42        
W tym: bydło   szt.        
  trzoda chlewna   szt.        
  drób   szt.        
  Inne kozy/kozy dojne  : 42/24 szt.        
                     
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży  
ziemniaki, marchew, dynia piżmowa, nasiona łubinu, owsa, mleko kozie, sery kozie, produkty z mleka np. jogurty, śmietany  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do pobrania: 
Image icon 20191218_110845.jpg (1679.601 kB)
Image icon 20191218_112843.jpg (1991.185 kB)
Image icon 20191218_114406.jpg (1555.669 kB)
Image icon 20191218_115105.jpg (1528.165 kB)
Image icon dsc_2808.jpg (3278.745 kB)
Image icon dsc_2812.jpg (3224.074 kB)
Image icon dsc_2902.jpg (3520.451 kB)