Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

21.01.2020
Szanowni Państwo, Przemysłowa działalność człowieka, zmiany w systemie uprawy roślin powodujące zanik naturalnej bioróżnorodności czy stosowanie pestycydów w rolnictwie, sadownictwie i leśnictwie, szczególnie w okresie kwitnienia roślin, to tylko niektóre z wielu przyczyn, powodujących zwiększone...
07.01.2020
W dniu 16 stycznia br. planownae jest szkolenie z działania Współpraca w związku z ogłoszonym II naborem wniosków. Więcej informacji na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-informuje-o-planowanym-szkoleniu-z-zakresu-mozliw....
18.12.2019
Szanowni Państwo, ARiMR ogłosiła nowy nabór do działania "Współrpaca" w ramach PROW na lata 2014-2020. Dokumenty aplikacyjne można będze składać do centrali ARiMR od dnia 13 stycznia 2020 roku do dnia 21 lutego 2020 roku. Ogłoszenie o naborze oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się pod...
18.12.2019
2 grudnia br. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach jako lider grupy operacyjnej (EPI) pn. "Zdrowe zwierzeta - zdrowa żywność ThermoEye" podpisał umowę o przyznanie pomocy z działania Współpraca objętego PROW 2014-2020. Dofinansowanie na kwotę 1 520 689 będzie zrealizowane...
28.11.2019
  Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy...
25.11.2019
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i...
21.11.2019
W dniu 20 listopada br. w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie grupa operacyjna pn. "Polski Ocet Owocowy" podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014-2020. Konsorcjum, w tym lider projektu Łódzki Ośrodek Doradztwa...
21.11.2019
  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...
19.11.2019
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...
13.11.2019
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Instytucja...

Strony