Zapraszamy na wyjazd studyjny pn. „Zagroda edukacyjna – dobry przykład dywersyfikacji działalności rolniczej na terenach wiejskich” - 14-16.10.2022 r.

Show the MENU

SIR

05.10.2022

 

  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

pn. „Zagroda edukacyjna – dobry przykład dywersyfikacji działalności rolniczej na terenach wiejskich”,

który odbędzie się w dniach 14-16.10.2022 r. do woj. śląskiego. 

 

W programie:

1) Wizyty studyjne z warsztatami w:

– Zagrodzie Edukacyjnej Niezapominajka

– Zagrodzie Edukacyjnej Owczarkowa Zagroda

– Zagrodzie Edukacyjnej Maciejówka 

– Zagrodzie Edukacyjnej Stefanówka

– Gospodarstwie Sadowniczo-Szkółkarskiego Wierus 

2) Wykłady:

– „Zasady założenia i prowadzenia zagrody edukacyjnej. Wymogi formalne i merytoryczne"

– „Warunki przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

 

Wyjazd w dniu 14.10.br.:

godz.   8:45 – zbiórka na parkingu ŁODR w Bratoszewicach, ul. Nowości 32

godz.   9:00 – wyjazd z Bratoszewic

 

Nocleg:

Hotel Grand – Częstochowa

 

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

W ramach wyjazdu studyjnego zapewniamy: wyżywienie, noclegi, materiały szkoleniowe, transport oraz ubezpieczenie. 

 

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

liczba miejsc: 30 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 11.10.2022 r. 

 liczba miejsc ograniczona!

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej. 

 

 

 

 *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (305.394 kB)