Zapraszamy na wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki w organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności” - 30.09.- 2.10.2022

Show the MENU

SIR

24.09.2022

  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

pn. „Dobre praktyki w organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności”,

który odbędzie się w dniach 30.09.-2.10.2022 r. do woj. małopolskiego. 

 

W programie:

1) Wykłady:

  1. „Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów regionalnych, lokalny, tradycyjnych zgodnie z obowiązującym prawem. Wymogi higieniczne
    i weterynaryjne związane z bezpieczeństwem oraz jakością żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego”,
  2. „Formy sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw”,
  3. „Kanały dystrybucji żywności w ramach krótkiego łańcucha dostaw z wykorzystaniem innowacji marketingowych i social mediów. Przykłady dobrych praktyk sprzedażowych”.

2) Wizyta w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej oraz w czterech  gospodarstwach zajmujących się sprzedażą i promocją produktów wytworzonych w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Wyjazd w dniu 30.09.br.:

godz. 6:45 – zbiórka na parkingu ŁODR w Bratoszewicach, ul. Nowości 32
godz. 7:00 – wyjazd z Bratoszewic

Nocleg:

Hotel Krzyski – Tarnów

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

W ramach wyjazdu studyjnego zapewniamy: wyżywienie, noclegi, materiały szkoleniowe, transport oraz ubezpieczenie. 

 

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

liczba miejsc: 30 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 27.09.2022 r. 

 liczba miejsc ograniczona!

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej. 

 

 *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (303.78 kB)