Zapraszamy na szkolenie pn. „Zdrowie i choroby pszczół - aktualne problemy i innowacyjne rozwiązania” - 3.04.2023 r.

Show the MENU

SIR

11.03.2023

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniu

pn. „Zdrowie i choroby pszczół - aktualne problemy i innowacyjne rozwiązania”,

które odbędzie się w dniu 3.04.2023 r. w ŁODR zs. w Bratoszewicach, ul. Nowości 32.

 

Start szkolenia: godz. 10.00

Rejestracja: 9.00 - 9.55

Program:

09:00 – 09.55         Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

10:00 – 11:30         Wykład pn. Aspekty innowacyjności w zapewnieniu zdrowia pszczół w Polsce - część I

11:30 – 11.45         Bufet z przekąskami

11:45 – 12:30         Wykład pn. Aspekty innowacyjności w zapewnieniu zdrowia pszczół w Polsce - część II

12:30 – 13:15         Wykład pn. Zgnilec amerykański – zapobieganie i postępowanie przy jego podejrzeniu

13:15 – 13:30         Przerwa kawowa

13:30 – 15.00         Wykład pn. Pestycydy w środowisku rolniczym, a zdrowie pszczół 

15:00                      Obiad

 

Wykłady poprowadzą:

lek. wet. Andrzej Bober, Zakład Chorób Pszczół, PIWet-PIB 

dr Tomasz Kiljanek, Zakład Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad i serwis kawowy.

Możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

 

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

liczba miejsc: 50 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 30.03.2023 r.

 liczba miejsc ograniczona!

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej. 

 

 

 

 *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (253.515 kB)