Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zapraszamy na konferencję pn. „Przeciwdziałania skutkom suszy na przykładzie innowacyjnych metod uprawy kukurydzy na ziarno” - 20.10.2021 r.

Show the MENU

SIR

26.09.2021

'

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w konferencji

pn. Przeciwdziałania skutkom suszy na przykładzie innowacyjnych metod uprawy kukurydzy na ziarno”,

która odbędzie się w dniu 20.10.2021 r. w ŁODR zs. w Bratoszewicach,

ul. Nowości 32, Bratoszewice (Ośrodek Szkolenia).

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Konferencja odbędzie się w ramach organizowanego przez ŁODR zs. w Bratoszewicach

DNIA KUKURYDZY NA ZIARNO.

 

 

Program: 

08:00             Rejestracja, serwis kawowy

08:45              Wykład pn. „Innowacje w przygotowaniu pola i siewie kukurydzy, 

                           przy niedoborze wiosennych opadów”

10:15             Wykład pn. Wpływ niekorzystnych warunków, w tym suszy na rozwój kukurydzy”

11:45             Obiad, serwis kawowy

12:30             Wykład pn. „Nowoczesne odżywianie kukurydzy przy uwzględnieniu niedoborów

                           wody podczas wegetacji”

14:00             Pytania i dyskusja

14:30             Wizyta na poletkach demonstracyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: 

                       - lustracja kolekcji 75 odmian

                       - pokaz zbioru kombajnem New Holland CX 5.80 z przystawką do kukurydzy 

                       - prezentacja ciągników i maszyn rolniczych New Holland, Pottinger, Kuhn 

 

Wykłady poprowadzą: dr Roman Warzecha, mgr inż. Monika Żurek - Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

 

W ramach konferencji zapewniamy: obiad, serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.  

 

Zgłoszenia:

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adres poczty elektronicznej*:

Katarzyna Bryk - e-mail: k.bryk@lodr-bratoszewice.pl 

Nr tel. 519 646 554

lub 

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Nr tel. 797 187 074

 

liczba miejsc: 30 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 18.10.2021 r.

 Ilość miejsc ograniczona!

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

 

 

 *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej k.bryk@lodr-bratoszewice.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (260.111 kB)