Zapraszamy na konferencje pn. „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej” - Wojewódzkie Dni Pola Bratoszewice 2021

Show the MENU

SIR

28.06.2021

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

      ZAPROSZENIE 

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w dwóch bliźniaczych konferencjach

      pn. „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej 

      które odbędą się w dniach 29 i 30 czerwca 2021 r. 

podczas Wojewódzkich Dni Pola 

w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

(poletka demonstracyjne ŁODR)

ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

 

Rejestracja uczestników: 9.00 - 10.00

Start konferencji: 10.00

 

 W ramach każdej z dwóch konferencji: 

1. Wykład nt. „Uprawa zbóż a postęp hodowlany”.

2. Wykład nt. „Innowacyjne produkty nawozowe i stymulatory wzrostu wykorzystywane w uprawie wysokowydajnych odmian roślin rolniczych”.

3. „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej” – omówienie innowacyjnych rozwiązań odmianowych i agrotechnicznych realizowanych na poletkach demonstracyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

4. Wizyta na poletkach demonstracyjnych ŁODR.

5. Pokaz wykorzystania dronów w uprawach polowych - poletka demonstracyjne ŁODR.

 

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Dla każdego uczestnika zapewniamy bezpłatnie materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy. 

 

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

liczba miejsc na każdej konferencji: 40 

  Termin przesyłania zgłoszeń na każdą z dwóch konferencji: 24.06.2021 r. 

 liczba miejsc ograniczona!

   Osoby, które zakwalifikują się do udziału w danej konferencji, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.                                 

Karty zgłoszeniowe załączone poniżej. 

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednej z dwóch ww. konferencji tj.  w dniu 29 lub 30 czerwca br. 

 

 

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

 

 

Do pobrania: