Współpraca - Wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach zryczałtowanych - kolejność przysługiwania pomocy dla naboru przeprowadzonego od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Show the MENU

SIR

31.05.2022
Nabór wniosków od 31 grudnia 2021 – 31 stycznia 2022 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z 31 maja 2022 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, objętego PROW 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w terminie 31 grudnia 2021 r. – 31 stycznia 2022 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 31 grudnia 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. przeprowadziła nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup operacyjnych EPI publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i została ustalona
w oparciu o kryteria określone w  § 12 po ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 80 i 2399).

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.  

W przypadku operacji, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, uprawnienia do umieszczenia na liście operacji uzyskują operacje, którym przyznano nie mniej niż 13 punktów.

Materiały

Lista​_operacji​_M16​_Krótkie​_Łańcuchy​_Dostaw​_2022
Lista​_operacji​_M16​_Krótkie​_Łańcuchy​_Dostaw​_2022.pdf 0.55MB

Źródło ARiMR