Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

WOLNE MIEJSCA na bezpłatny wyjazd studyjny dotyczący wdrażania innowacji w gospodarstwach ekologicznych

Show the MENU

SIR

12.09.2019

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

ZAPROSZENIE

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn. „Dobre praktyki wdrażania innowacji w gospodarstwach ekologicznych”

który odbędzie się w dniach 17-20.09.2019 r. na teren woj. lubelskiego.

Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Wyjazd skierowany jest do: rolników, przedsiębiorców, przetwórcy, pracowników naukowych, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych członków grup operacyjnych. 

 

Program:

17.09.2019 r. Wtorek

godz.  7:30 – zbiórka na parkingu ŁODR w Bratoszewicach, ul. Nowości 32

godz. 8:00 – wyjazd z Bratoszewic, przystanek w Opocznie ok 9:45

ok godz. 13:00 – wizyta w gospodarstwie ekologicznym Eligiusza Pecio w Zabłociu – oleje ekologiczne

ok godz. 14:00 – przejazd do Krupe, obiad na trasie,

ok godz. 16:30 – wizyta w gospodarstwie ekologicznym Doroty i Jerzego Moniów w Krupe – sery

ok godz. 17:30 – przejazd do Hotelu Orion Parczew

ok godz. 20:00 – zameldowanie i kolacja,

 

18.09.2019 r. Środa

godz.   8.00 – śniadanie

godz. 9:00 – przejazd do gospodarstwa p. Barbary Baj Wójtowicz m. Sosnówka – warsztat z ziół

godz. 14:00 – powrót do Hotelu na obiad

godz. 15:30 – wykład „Koncepcje agroleśne w produkcji w systemie ekologicznym w uprawie roślin i hodowli zwierząt” Barbara Baj Wójtowicz, przerwa kawowa, dyskusja i pytania 30 minut, przerwa kawowa

godz. 17:45 – wykład „Możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020”

godz. 20:00 – kolacja  

 

19.09.2019 r. Czwartek                          

godz.  8.00 – śniadanie

godz. 9:15  – wyjazd na wizytę do gospodarstwa Barbary i Piotra Banasiuków w Cegielni

godz. 10:00 – wizyta w gospodarstwie Barbary i Piotra Banasiuków w Cegielni

godz. 12:00 – wizyta w gospodarstwie Urszuli i Piotra Osików w Woli Skromowskiej – dzień otwarty w gospodarstwie + wykłady + obiad

godz. 17:30 – powrót do Hotelu

godz. 19:00 – kolacja

20.09.2019 r. Piątek                                

godz.  8:.30 – śniadanie

godz. 9:30 – wykład „Produkcja w systemie ekologicznym w oparciu o innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów” dr. Wiesława Rosłon, przerwa kawowa

godz. 11:15 – wyjazd w drogę powrotną do Opoczna, Bratoszewic, obiad na trasie

 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

 Ilość miejsc: 40

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 13.09.2019 r. do godz. 14.00

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji:

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

tel. 797 187 074 

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (252.675 kB)