UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

V Forum Wiedzy i Innowacji

Show the MENU

SIR

14.12.2020

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wziął udział w V Forum Wiedzy i Innowacji zosrganizowanym w dniach 8-9 grudnia br. przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

Celem wydarzenia było stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i inforamcji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce.

W konkursie zorganizowanym podczas tego wydarzenia ŁODR z s. w Bratoszewicach zgłosił dwa projekty działania "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 grup operacyjnych "Polski Ocet Owocowy" oraz "Zdrowe zwierzęta -zdrowa żywność ThermoEye".

 

W załączeniu prezentacje konkursowe wymienionych grup EPI.