UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

UWAGA ZMIANA TERMINU KONFERENCJI W BRATOSZEWICACH pn. „Innowacyjne technologie, praktyki i metody organizacji w produkcji zwierzęcej, w tym bydła mlecznego” - nowy termin 29.11.2019 r.

Show the MENU

SIR

13.11.2019

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zapowiedzianym brakiem energii elektrycznej w dniu 22.11.2019 r. konferencja

pn. „Innowacyjne technologie, praktyki i metody organizacji w produkcji zwierzęcej, w tym bydła mlecznego”, która miała odbyć

się w Centrali ŁODR w Bratoszewicach zostaje przełożona na dzień 29.11.2019 r. 

  

Jednocześnie zostaje wydłużony czas zgłaszania się na ww. konferencję tj. do dnia 27.11.2019 r. Szczegóły poniżej. 

 

 

Konferencja pn. „Innowacyjne technologie, praktyki i metody organizacji w produkcji zwierzęcej, w tym bydła mlecznego” -

29.11.2019 r., ŁODR Bratoszewice.

 

 

Konferencja skierowana do: producentów, hodowców bydła mlecznego, rolników, doradców rolnych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowych, przedstawicieli instytucji rolniczych i około rolniczych, potencjalnych członkowie grup operacyjnych, 

 

Program:

 

8.30 – 8.50    rejestracja

 

9.00 – 10.30  otworzenie konferencji i wykład pn. Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła   mlecznego” – dr hab. Marcin Gołębiewski

 

10.30 – 10.45  przerwa kawowa                                

 

10.45 – 12.15  wykład pn. „Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła  mlecznego –  poprawa mleczności i parametrów hodowli” – dr hab. Marcin Gołębiewski

 

12.15 – 12.30  przerwa kawowa

 

12.30 – 14.00  wykład pn. „Nowoczesne systemy wyposażenie obór –automatyzacja i robotyzacja żywienia krów” – dr hab. Marcin Gołębiewski

 

14.00 – 14.30  pytania i dyskusja

 

14.30 – 15.15  obiad

 

 

 

W ramach udziału w konferencji zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy między wykładami.

 

 Ilość miejsc: 40

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

 Anna Lichman - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr tel. 797 187 074 

                

               Termin zgłoszeń:                      

 

- do 27.11.2019 r  - konferencja Bratoszewice

  Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   Osoby które zakwalifikują się na konferencję otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej. 

 

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (273.968 kB)