UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia pn. „Innowacyjna uprawa ziemniaka w województwie łódzkim” - 28.09. - gm. Warta, 29.09. - gm. Błaszki

Show the MENU

SIR

15.09.2020

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

      ZAPROSZENIE 

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniach

      pn. „Innowacyjna uprawa ziemniaka w województwie łódzkim” 

      które odbędą się w dniach:

28.09.2020 r. - Hotel Dworek za Lasem, Włyń 9A – gmina Warta, woj. łódzkie

29.09.2020 r. - Sala Arka, 98 – 235 Smaszków – gmina Błaszki, woj. łódzkie   

Program szkoleń

08:00             Rejestracja

09:00             Wykład pn. „Bioasekuracja jako podstawowy element dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności”

09:45             Wykład pn. „Systemy nawodnieniowe w polskich uwarunkowaniach. Mechanizmy wsparcia w budowie instalacji nawodnieniowych”

10:30             Przerwa kawowa

11:00             Wykład pn. Systemy jakości, jako podstawowy element w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej”

11:45             Wykład pn. „Spółdzielczość lub inne formy organizacji producentów rolnych w aspekcie wzrostu ich pozycji w łańcuchu produkcji żywności”

12:30             Przerwa kawowa

13:00             Wykład pn. „Budowa marki jako podstawowy element sprzedaży bezpośredniej. Konsument XXI wieku”

13:45             Wykład pn. „Ziemniak – dobry dla nas i dla planety. Zrównoważone rolnictwo jako ważny element ochrony środowiska w dobie zmian klimatycznych”

14:30             Obiad

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

liczba miejsc na każde ze szkoleń: 50

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 24.09.2020 r. 

 liczba miejsc ograniczona!

   Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie pod adresem e-mailowym wskazanym w karcie zgłoszenia uczestnictwa.                                 

Karta zgłoszeniowa załączona poniżej. 

 

 

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

 

 

 

 

Do pobrania: