UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Relacja z konferencji pn. ,,Rolniczy Handel Detaliczny – innowacyjny kierunek promocji i sprzedaży produktów pszczelich”

Show the MENU

SIR

05.03.2020

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Konferencja pn. ,,Rolniczy Handel Detaliczny – innowacyjny kierunek promocji i sprzedaży produktów pszczelich”. 

 

29 lutego 2020 roku serce polskiego pszczelarstwa zabiło po raz kolejny w Bratoszewicach. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi zorganizował konferencję pt. ,,Rolniczy Handel Detaliczny – innowacyjny kierunek promocji i sprzedaży produktów pszczelich”. Konferencję otworzył Włodzimierz Lewandowski - zastępca dyrektora ŁODR. 

Konferencja odbyła się w celu przedstawienia i omówienia możliwości innowacyjnych kierunków promocji, a przede wszystkim sprzedaży produktów pszczelich. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania trzech niezwykle interesujących wykładów, poruszających tematykę wymogów bezpieczeństwa wytwarzania żywności, regulacji prawnych, sprzedaży wytworzonych produktów, które poprowadziły Barbara Sałata i Monika Mrożek - specjaliści z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Wykładowcy w profesjonalny i rzeczowy, ale również przystępny sposób omówili kolejne etapy produkcji oraz sprzedaży, jak również regulacje prawne z jakimi spotykają i będą spotykać się w najbliższym czasie producenci. Jednakże produkcja to nie tylko możliwości znacznego zysku, a przede wszystkim duża ilość obowiązków i odpowiedzialności. Tym samym podczas spotkania skupiono się na dwóch podstawowych czynnikach. Była to masowa produkcja po możliwie niskich kosztach oraz wykorzystywanie nisz rynkowych i podnoszenie wartości produkcji m.in. poprzez sprzedaż bezpośrednią, małe przetwórstwo. Są to dwa podstawowe kierunki jakimi należy kierować się chcąc w łatwy sposób maksymalizować zyski. Podczas konferencji szczegółowo omówiono również tzw. krótkie łańcuchy dostaw. A więc w jaki sposób i gdzie rolnicy bez zbędnych pośredników mogą sprzedawać swoje produkty osiągającym, tym samym większe dochody. Wykładowcy poświęcili część spotkania na dyskusje i odpowiedzi na szereg pytań. Nie zabrakło tych o tzw. Rolniczy Handel Detaliczny w praktyce. A więc wymogi prawne, uzyskanie statusu, prawa i obowiązki. Dla wielu rolników temat ten wydaje się nie do końca zgłębiony i widać potrzebę organizacji podobnych spotkań.

Podczas czasu poświęconego na pytania i dyskusję znaczna część producentów miała wiele wątpliwości co do prawnych ograniczeń i wytycznych, które nakłada na nich ustawa. Pytania dotyczyły głównie rozliczeń z uzyskanego dochodu, spełnienia warunków budowlanych i sanitarnych w budynkach przeznaczonych do produkcji i przetwarzania produktu, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, oznakowania towarów oraz limitów produkcyjnych. Dzięki fachowej kadrze prowadzącej wykłady na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć, a wątpliwości zostały rozwiane. Widać więc, że to, jak i podobne spotkania organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach pozwalają pogłębić wiedzę, zapoznać uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami pojawiającymi się na rynku oraz rzetelnie przygotować do zmieniających się w błyskawicznym tempie zasad i przepisów, nakładających szeregi ograniczeń i wytycznych, ale dające również możliwości i kierunki rozwoju własnego oraz poszerzenia swojej dotychczasowej działalności.

 

 

Materiał i fot.:

Anna Suchecka 

Alan Paczuszka