OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na bezpłatny wyjazd studyjny dotyczący promocji żywności tradycyjnej i regionalnej na przykładzie dobrych praktyk z woj. kujawsko - pomorskiego

Show the MENU

SIR

12.09.2019

'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

ZAPROSZENIE

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn. „Innowacyjne metody promocji żywności tradycyjnej i regionalnej na przykładzie dobrych praktyk z woj. kujawsko - pomorskiego”

który odbędzie się w dniach 16-19.09.2019 r. na teren woj. kujawsko-pomorskiego.

Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Wyjazd skierowany jest do: rolników, przedsiębiorców, przetwórców, pracowników naukowych, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych członków grup operacyjnych. 

 

W programie:

Wykłady:

I. Wykład pn. „Przepisy prawa żywnościowego w kontekście produkcji w ramach krótkiego łańcucha dostaw. Bezpieczeństwo produkcji żywności fermentowanej”

II. Wykład pn. „Bezpieczeństwo produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego – mleko i produkty mleczarskie”

III. Wykład pn. „Bezpieczeństwo produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego – mięso i produkty mięsne”

IV. Wykład pn. „Możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania "Współpraca" objętego  PROW  2014-2020”

 Wizyty studyjne:

 

1. Wizyta w Zakładzie Sadowniczym – Wojciech Klimkiewicz – Wtelno - wpisany na listę Dziedzictwa Kulinarnego oraz członek w Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej.

2. Wizyta w Polder – producent kajmaków – wpisany na listę Dziedzictwa Kulinarnego oraz członek Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej.

3. Wizyta w Olejarni Świecie – Świecie nad Osą – wizyta wraz z degustacją oraz spotkanie z Panią Ewa Grewling ze Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej.

4. Wizyta w Gospodarstwie Specjały Spod Strzechy – Józef Siadak – Dolny Lubicz.

 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

 Ilość miejsc: 50

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 13.09.2019 r. do godz. 14.00 

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji:

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

tel. 797 187 074 

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (220.013 kB)