Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Lista rankingowa Grup Operacyjnych w działaniu "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020

Show the MENU

SIR

02.10.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 września 2019 r. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się komunikat Prezesa ARiMR dotyczący kolejności przysługiwania pomocy
w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 16 listopada 2018 r. - 14 stycznia 2019 r.

 

Lista projektów rekomendowanych do finansowania znajduje się pod linkiem:

 

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/listy-okreslajace-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy/dzialanie-wspolpraca-nabor-16-listopada-2018-14-stycznia-2019-r-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-ramach-dzialania-m16.html