UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

KONKURS „Moje własne innowacje”. Zapraszamy!

Show the MENU

SIR

20.05.2021

 

W imieniu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zapraszamy do udziały w konkursie

pn. „Moje własne innowacje”

Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały samodzielnie
opracowane przez rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w ich
codziennej pracy. 

 

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w trzech kategoriach:

1. Maszyny i urządzenia;
2. Zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych;
3. Odnawialne źródła energii, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu zamkniętym.

 Nagrody:

 W ramach każdej z kategorii Konkursu Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne w następujących wysokościach:

  • miejsce I – 6.000,00 zł,
  • miejsce II – 5.000,00 zł,
  • miejsce III – 4.000,00 zł,
  • wyróżnienie – 1.000,00 zł

Jak zgłosić swoją innowację do konkursu?

Krok 1 :

Wypełnij Kartę Zgłoszenia oraz przygotuj fotografie i/lub krótki amatorski film prezentujące Twoje wdrożone innowacyjne rozwiązanie

Krok 2:

Do uzupełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia dołącz elektroniczny nośnik danych (płyta CD lub DVD lub przenośna pamięć USB) z plikami fotografii i/lub filmu oraz edytowalną wersję Karty Zgłoszenia.

W przypadku przesyłania Karty Zgłoszenia z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe jest przesłanie linku umożliwiającego pobranie plików, stanowiących załączniki do Karty Zgłoszenia.

Krok 3:

Komplet dokumentów należy przekazać pisemnie, osobiście lub elektronicznie:

  • pisemnie – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami zapisanymi na określonym na nośniku danych, należy przesłać na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • osobiście – wypełnioną elektronicznie, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami nośniku danych należy złożyć w:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Pokój nr 560 (Sekretariat CDR O/Warszawa)

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wypełnioną elektronicznie i podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami, należy przesłać na adres mailowy: warszawaatcdr [dot] gov [dot] pl

z dopiskiem w temacie maila: Zgłoszenie na „Konkurs Moje własne innowacje”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pod adresem: https://sir.cdr.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Daria Mularczyk-Mędza, nr tel.: 797 489 155, e-mail: d [dot] mularczykatcdr [dot] gov [dot] pl

W razie pytań lub wątpliwości w wypełnieniu karty zgłoszenia można kontaktować się również z pracownikiem SIR w ŁODR zs. w Bratoszewicach: Anna Suchecka, nr tel. 797 187 074, e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl.

 

Do pobrania: 
Plik KARTA ZGŁOSZENIOWA (237.788 kB)
PDF icon REGULAMIN KONKURSU (363.035 kB)