150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konferencje dla Kół Gospodyń Wiejskich - Piotrków Trybunalski, Kościerzyn, Bratoszewice.

Show the MENU

SIR

19.09.2019

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

ZAPROSZENIE 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, zaprasza do udziału w cyklu konferencji

pn. „Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich”,

 które odbędą się w dniach:

 

- 24.10.2019 r  w Oddziale Piotrków Trybunalski

- 23.10.2019 r  w Oddziale Kościerzyn

- 25.10.2019 r  w Bratoszewicach

Konferencje skierowane są do: rolników, gospodyń wiejskich, doradców rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich.

W programie wykłady na temat:

Wykład 1 - Zasady tworzenia i działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wykład 2 - Możliwości finansowania Koła Gospodyń Wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Wykład 3 - Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Wykład 4 - Bezpieczeństwo żywności (regulacje prawne) – produkcja i sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

 Ilość miejsc: 70

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

Oddział Piotrków Trybunalski: Irena Babczyńska  44/ 646 10 47;  i [dot] babczynskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

Oddział Kościerzyn : Mariola Hernas  43/ 821 31 13; m [dot] hernasatlodr-bratoszewice [dot] pl

Centrala Bratoszewice: Edyta Kijak – Tel: 42 719 89 28 w.321,  e-mail:  e [dot] kijakatlodr-bratoszewice [dot] pl

                                                                                                                                     Termin zgłoszeń :

                      -  do 18.10 – Konferencja w Piotrkowie Trybunalskim

                        - do 17.10  - Konferencja w Kościerzynie

                             - do  21.10 - Konferencja w Bratoszewicach

  Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej. 

 

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej przypisanej do danego miejsca konferencji.

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (234.823 kB)