Konferencja pn. "Rolniczy Handel Detaliczny – innowacyjny kierunek promocji i sprzedaży produktów pszczelich" - 29.02.2020 r.

Show the MENU

SIR

10.02.2020

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

ZAPROSZENIE 

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi, zapraszają do udziału w konferencji

                                 pn. „Rolniczy Handel Detaliczny – innowacyjny kierunek promocji i sprzedaży produktów pszczelich”,

          która odbędzie się 29.02.2020 r.

            w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, ul. Nowości 32.

 

Program: 

09.00 - 09.30        Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

09.30                         Rozpoczęcie konferencji

09.30 - 11.00         Wykład pn. „Rolniczy Handel Detaliczny – regulacje prawne, rejestracja, uwarunkowania sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstwa pasiecznego”

11.00 - 11.30        Przerwa kawowa

11.30 - 13.00        Wykład pn. „Wymogi RHD z zakresu bezpieczeństwa żywności produktów przetworzonych w gospodarstwach pasiecznych”

13.00 – 14.30        Wykład pn. „Wymogi związane z etykietowaniem produktów sprzedawanych w ramach RHD”

14.30 – 15.00        Pytania i dyskusja

15.00 – 15.45        Obiad

 

 W ramach udziału w konferencji zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy między wykładami.

 

 Ilość miejsc: 100

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr tel. 797 187 074 

 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 25.02.2020 r. 

  Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   Osoby które zakwalifikują się na konferencję otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej. 

 

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (253.993 kB)