UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

KŁŻ - Krótkie łańcuchy dostaw w działaniu Współpraca

Show the MENU

SIR

14.12.2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy zainteresowanych rolników produkujących w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, MOL-a lub dostaw bezpośrednich, właścicieli małych winnic, a także osoby, które są zainteresowane taką produkcją w gospodarstwie do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania Współpraca objętego PROW na lata 2014-2020.

Przypominamy, że  „krótki łańcuch dostaw” oznacza łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producen­tami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsu­mentami" (art. 2 ust. 1 lit. n, Rozporządzenie WE 1305/2013).

W ramach Współpracy projektowane rozporządzenie sprzyja tworzeniu grup krókiego łańcucha dostaw. Projekt rozporządzenia dostępny w legislatorze pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338904/katalog/12726192#12726192

broker innowacji Anna Walas a [dot] walasatlodr-bratoszewice [dot] pl tel. kom. 785 360 548

broker innowacji Monika Szadkowska m [dot] szadkowskaatlodr-bratoszewice [dot] pl tel. 516 815 582