150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Innowacje w sektorze rolnym w ŁODR zs. w Bratoszewicach

Show the MENU

SIR

18.12.2019

2 grudnia br. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach jako lider grupy operacyjnej (EPI)
pn. "Zdrowe zwierzeta - zdrowa żywność ThermoEye" podpisał umowę o przyznanie pomocy z działania Współpraca objętego PROW 2014-2020. Dofinansowanie na kwotę 1 520 689 będzie zrealizowane przez grupę w ciągu 23 miesięcy.
Projekt pn.: „ThermoEye – innowacyjny systemu poprawy dobrostanu trzody chlewnej” ma na celu opracowanie i wdrożenie bezinwazyjnego systemu monitorowania temperatury zwierząt hodowlanych (trzody chlewnej) jako jednego z elementów strategii ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji trzody chlewnej i podniesienia wskaźników produkcyjnych. Bardzo ważną rolę w ograniczaniu stosowania antybiotyków odgrywa  przestrzeganie zasad dobrostanu.
Choroby zakaźne powodują istotne straty w produkującji trzody chlewnej na całym świecie. Szybkie i dokładne pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, takich jak temperatura ciała i ruch zwierzęcia z ferm produkcyjnych, umożliwiają wczesne wykrycie choroby i ułatwiają dalsze procedowanie w zarządzaniu stadem. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest wykorzystanie przez lekarzy i hodowców nowych technologii przeznaczonych przede wszystkim do monitorowania potencjalnych zagrożeń negatywnie wpływających na produktywność i zdrowie zwierząt. Zmiany w zachowaniu zwierząt poprzedzające lub towarzyszące objawom subklinicznym i klinicznym mogą stanowić istotną wartość diagnostyczną. ThermoEye to zastosowanie technologii termografii.  W ramach projektu partnerzy dokonają niezbędnych zakupów w celu wyposażenia chlewni w Złotnikach oraz dla 3 chlewni w środkowej Polsce do prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Zostaną przeprowadzone badania okna termograficznego, pod kątem doboru materiału o optymalnej emisyjności. Nastepnie do budowy algorytmów do identyfikacji zwierząt i przypisanie im wektorów ruchu. Uniwersytet rozpocznie prace nad optymalizacją tuczu na podstawie oceny określonych wskaźników dobrostanu zwierząt przy zastosowaniem systemu ThermoEye, który służy w wykrywaniu gorączki (hipertermii). Dalej prowadzone będą prace nad modelami behawiorystycznymi, algorytmami ocieniającymi modele ruchu trzody chlewnej. Oceniany będzie wpływ środowiska o silnym stężeniu amoniaku na elektronikę oraz okno termowizyjne. Nastąpi ocena cena cech tucznych oraz cech rzeźnych trzody chlewnej. Na podstawie modeli behawioralnych oraz algorytmów opracowanych na populacji chlewni Uniwersytetu, dokonana zostanie analiza porównawcza w stosunku do populacji u rolników. Na podstawie zebranych danych w zakresie ruchliwości i zachowania wdrażane będą ostateczne algorytmy oraz modele behawiorystyczne. Wyciągnięte zostaną wnioski w zakresie analizy porównawczej cech rzeźnych obu populacji badawczych z hodowli w Złotnikach.
Urządzenie, po przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, bedzie dedykowane hodowcom trzody chlewnej w celu poprawy cyklu hodowlanego opartego na ocenie ryzyka występowania chorób zakaźnych i narządowych, zmian behawioralnych o podłożu fizjologicznym i patologicznym oraz w celu poprawy wskaźników płodnościowych. W efekcie monitoring termowizyjny za pomocą systemu ThermoEye pozwoli osiągnąć optymalne wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego fermy oraz hodowlanego zwierząt z równoczesną redukcją nakładów wynikających ze strat chorobowych oraz farmakoterapii. Urządzenie, po przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, bedzie dedykowane hodowcom trzody chlewnej w celu poprawy cyklu hodowlanego opartego na ocenie ryzyka występowania chorób zakaźnych i narządowych, zmian behawioralnych o podłożu fizjologicznym i patologicznym oraz w celu poprawy wskaźników płodnościowych. W efekcie monitoring termowizyjny za pomocą systemu ThermoEye pozwoli osiągnąć optymalne wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego fermy oraz hodowlanego zwierząt z równoczesną redukcją nakładów wynikających ze strat chorobowych oraz farmakoterapii.