UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

I MIĘDZYNARODOWE TARGI PSZCZELARSKIE W HALI (21-22.03.2020r.) APIROGÓW 2020!

Show the MENU

SIR

21.01.2020

Szanowni Państwo,

Przemysłowa działalność człowieka, zmiany w systemie uprawy roślin powodujące zanik naturalnej bioróżnorodności czy stosowanie pestycydów w rolnictwie, sadownictwie i leśnictwie, szczególnie w okresie kwitnienia roślin, to tylko niektóre z wielu przyczyn, powodujących zwiększone wymieranie rojów pszczelich i innych owadów zapylających. Taka sytuacja stanowi olbrzymie zagrożenie dla człowieka. Większość roślin występujących na Ziemi wymaga zapylenia przez owady, wśród których największe znaczenie ma pszczoła miodna. W naszej szerokości geograficznej, aż 80% roślin to gatunki owadopylne. Owoce, warzywa i kwiaty bez pszczół przestałyby istnieć. Zbierając nektar, owady te, przenoszą  pyłek z pylnika jednego kwiatu na znamię słupka innego, tego samego gatunku rośliny i dzięki temu dokonują tzw. zapylenia krzyżowego. Bez tego procesu rośliny owadopylne nie mogłyby się rozmnażać, gdyż nie wytworzyłyby nasion. Jest wiele gatunków roślin, których wielkość i jakość plonów zależy od zapylenia przez pszczoły. Bez nich przestałyby istnieć plantacje roślin użytkowych: olejodajnych, pastewnych, warzyw, krzewów i drzew owocowych oraz większość roślin dziko rosnących. Dodatkowo dzięki pszczołom polepsza się jakość i zwiększa wysokość plonówich. Rolę, jaką pszczoły pełnią w przyrodzie i wielkie znaczenie ich pracy dla życia człowieka na Ziemi najdobitniej podsumował Albert Einstein pisząc: Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt...

            Ta szczególna sytuacja swoistej zależności między życiem pszczół a istnieniem człowieka powinna zachęcić wszystkich do zintensyfikowania działań na rzecz ich ochrony.

            Zważywszy na to Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi podejmuje liczne inicjatywy w celu podnoszenia kwalifikacji pszczelarzy zrzeszonych w związku, jak również promowania zdrowego stylu życia poprzez wprowadzanie do diety produktów pszczelich i uświadamiania społeczności lokalnych o  potrzebie ochrony pszczoły miodnej ze względu na jej wielką rolę dla zachowania bioróżnorodności ekosystemów roślinnych, w rolnictwie i dla życia człowieka.

             Najnowszą inicjatywą, mającą na celu wspieranie rozwoju pszczelarstwa, jest organizacja pierwszych w Polsce Międzynarodowych Targów Pszczelarskich w Hali APIrogów 2020, których hasło przewodnie brzmi: Doskonalimy polskie pszczelarstwo – dla środowiska i dla ludzi!

   List intencyjnyw tej sprawie podpisany został 29 października 2019 roku .

I Targi APIRogów 2020 są organizowane z inicjatywy:
• SGGW Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie
• Polskiego Związku Pszczelarskiego
• Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi
• Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń
• Fundacji Apikultura
• Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

            Targi planowane są jako impreza coroczna, która u progu sezonu pszczelarskiego pozwoli pszczelarzom zapoznać się z najnowszymi trendami prowadzenia gospodarki pasiecznej i zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt.

            Podczas każdej edycji będzie działała również strefa edukacyjna dla dzieci, połączona z przyznaniem nagród z konkursie Pierwszy dzień wiosny z pszczołą oraz strefa zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków.

 Miejsce i czas targów: obiekty Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie,

 21-22 marca 2020 r.

Celem głównym organizacji targów jest:
• doskonalenie kwalifikacji zawodowych polskich pszczelarzy
• popularyzacja innowacyjnych metod gospodarki pasiecznej
• krzewienie w społeczeństwie wiedzy na temat roli pszczoły miodnej dla ludzi i środowiska.

Targom towarzyszyć będzie konferencja pszczelarska. Głównym jej celem jest podkreślenie roli dobrych praktyk w pszczelarstwie oraz rolnictwie, by dzięki ich stosowaniu poprawiać dobrostan zapylaczy, zmniejszać ich straty, a przez to ułatwiać im pracę dla środowiska i dla ludzi

 I Konferencja APIRogów służy propagowaniu w społeczeństwie dobrych praktyk pszczelarskich zarówno na terenach rolnych, jak i leśnych w obliczu zachodzących coraz intensywniej zmian klimatycznych. Kierowana jest do  pszczelarzy, rolników, leśników i wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat roli zapylaczy i metod ich ochrony.

Konferencja ma charakter otwarty, wstęp wolny na wykłady, tylko w czasie przerw między sesjami!

            Zapraszamy wszystkich pszczelarzy, miłośników pszczół i smakoszy miodu do wzięcia udziału w naszych targach.

             Zachęcamy również dzieci i młodzież do uczestnictwa w konkursie Pierwszy dzień wiosny z pszczołą, a miłośników sportów do wystartowania w Biegu dla Zapylaczy.

Znajdzie się też coś interesującego dla osób poszukujących producentów zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków.

            Szczegóły wszystkich imprez towarzyszących Targom APIrogów 2020 (m.in. program konferencji, regulamin biegu i konkursu) można znaleźć na stronie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie  http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/ oraz na stronie i facebooku Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi.

Na konferencję zaprasza Joannna Sadowska, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi

ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź,

telefon/fax: 042 6789274

e-mail: biuroatwzp-lodz [dot] nazwa [dot] pl

nr konta: 59 8780 0007 0030 0155 1000 0001

nr statutowy: 25 8780 0007 0030 0155 1003 0101

NIP: 725-12-33-567, REG: 471290510, KRS NR 0000149679