UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Film promocyjny ŁODR zs. w Bratoszewicach w TVP3

Show the MENU

SIR

28.11.2019

 

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w piątek 29 listopada br. około godziny 19:25 w TVP3 będzie emitowany film promocyjny Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach pn. „Innowacje we współpracy w sektorze rolnym, rolno-spożywczym”.

Film przygotował Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Celem tego projektu jest prezentacja
i wspieranie innowacji w rolnictwie, w tym: w produkcji roślinnej, zwierzęcej i w przetwórstwie. Ponadto zaprezentowane zostaną dobre praktyki, co wpłynie na podwyższenie wiedzy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie oraz pozyskiwania środków
na innowacje wśród potencjalnych członków grup operacyjnych m.in. rolników, przedsiębiorców, przetwórców, doradców rolnych.

Zrealizowano materiał filmowy podczas konferencji pn. "Nowoczesne technologie w uprawie kukurydzy",
która odbyła się we wrześniu br. w ŁODR zs. w Bratoszewicach. Ponadto ekipa filmowa udała się do gospodarstwa rolnego uczestniczącego w konsorcjum pn. "Zdrowe zwierzęta - zdrowa żywność ThermoEye", które otrzymało dofinansowanie w ramach działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014-2020. Również przygotowano materiał dotyczący innowacji
w przetwórstwie rolno-spożywczym w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego. Wizytowany Zakład Jakości Żywności IBPRS w Łodzi będzie wykonywał badania w ramach projektu grupy operacyjnej działania "Współpraca" pn. "Polski Ocet Owocowy".

Zapraszamy!