Bezpłatne szkolenia ŁODR, w ramach SIR - PROW 2014-2020 - szczegóły

Show the MENU

SIR

13.10.2017

  

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


    

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja operacji ma na celu dotarcie do jak najszerszej reprezentacji podmiotów zainteresowanych wdrażaniem w województwie łódzkim innowacji związanej z produkcją trzody chlewnej, ochroną roślin warzywnych i sadowniczych, hodowlą ziemniaka, ochroną owadów zapylających, przetwórstwem produktów rolnych, hodowlą zwierząt oraz produkcją biopaliw. Realizacja operacji może przyczynić się powstania grup operacyjnych EPI na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoszenia na poszczególne szkolenia przyjmujemy od dnia 5.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Tematy szkoleń i formy realizacji:

 

1.       Seminarium pn. "Nowości w produkcji trzody chlewnej" - jednodniowe – Piotrków Trybunalski – 25.10.2017 r. -  brak wolnych miejsc

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwę kawową. Seminarium poprowadzi dr Piotr Kołodziejczyk (Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, lekarz weterynarii, dr nauk  wet.  PIWet Puławy, specjalista chorób świń - Krajowa Komisja ds. Specjalizacji Lek. Wet. Puławy).

W ramach seminarium zostaną przeprowadzone wykłady o tematyce:

        Innowacyjność w hodowli i produkcji trzody chlewnej;

       Zasady ochrony stad przed chorobami zakaźnymi;

       Nowoczesna organizacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwie;

       Panel dyskusyjny

 

2.       Seminarium pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin warzywnychdwudniowe – Skierniewice – 28 - 29.11.2017 r.

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatny przejazd z Bratoszewic na miejsce szkolenia i z powrotem, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Seminarium poprowadzi kadra naukowa z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W ramach seminarium zostaną przeprowadzone poniższe wykłady:

I dzień - seminarium:

       Wykład pn. ”Planowanie i zakładanie uprawy warzywnej oraz pielęgnacja gleby pod uprawę”;

       Wykład pn. "Nawożenie integrowanych upraw warzywnych”;

       Wykład pn. "Innowacyjne metody ochrony upraw warzywnych przed chorobami i szkodnikami".

II dzień – warsztaty lub wizyta na polach doświadczalnych (w zależności od pogody):

       Prezentacja doświadczeń z zakresu zwalczania chorób oraz chwastów w uprawach roślin warzywnych.

 

3.       Szkolenie pn. „Postęp biologiczny w hodowli ziemniaka" – jednodniowe – Kościerzyn - 27.11.2017 r. W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwę kawową.

W ramach seminarium zostaną przeprowadzone poniższe wykłady:

     Wykład pn. "Współczesna hodowla ziemniaka – problemy i cele";

       Wykład pn. "Integrowana ochrona ziemniaka";

       Wykład pn. "Podniesienie jakości zbiorów ziemniaka poprzez wykorzystanie postępu biologicznego";

       Panel dyskusyjny

 

4.       Seminarium pn. „Owady zapylające – szansą na przetrwanie rolnictwa” – seminarium jednodniowe (bez noclegu) + wyjazd studyjny dwudniowy (1 nocleg) – seminarium Bratoszewice 20.11.br.; wyjazd studyjny Puławy 21-22.11.br. – brak wolnych miejsc

 

5.       Seminarium pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin sadowniczych” – dwudniowe – Skierniewice – 23 - 24.10.2017 r.

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatny przejazd z Bratoszewic na miejsce szkolenia i z powrotem, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Seminarium poprowadzi kadra naukowa z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

I dzień  - wykłady:

       Wykład pn.”Zasady nawożenia sadów w integrowanej produkcji" - dr Jacek Filipczak;

       Wykład pn. "Planowanie i przygotowanie gleby pod nowy sad" - dr Zbigniew Buler;

       Wykład pn. "Pielęgnacja gleby oraz regulacja zachwaszczenia w sadach" - dr hab. Jerzy Lisek, prof. nadzw. IO;

II dzień  - warsztaty lub wizyta na polach doświadczalnych (w zależności od pogody)

        Innowacyjne techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin.         

 

6.       Wyjazd studyjny pn. „Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim – na przykładzie dobry praktyk z województwa opolskiego”  - dwudniowy – woj. opolskie – 18 - 19.10.2017 r.

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatny przejazd z Bratoszewic na miejsce szkolenia i z powrotem, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Wykłady poprowadzą eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz specjaliści z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wykłady będą dotyczyły tematyki:

I dzień:

        Wykład pn.”Budowa porozumień o współpracy, powiązań kooperacyjnych i integracji podmiotów na rzecz powołania grupy operacyjnej EPI”;

       Wykład pn.”Tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI - omówienie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020";

II dzień:

       Wykład pn.„Zakładanie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI - dobre praktyki z woj. opolskiego”;

       Wykład pn.”Współpraca na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - dobre praktyki z woj. Opolskiego”.

 

7.       Wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne i ekologiczne metody przetwórstwa produktów rolnych szansą na przetrwanie małych gospodarstw rolnych na ziemi łódzkiej” – trzydniowy – woj. podkarpackie – 6-8.11.br. - brak wolnych miejsc

 

8.       Wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, hodowli zwierząt, produkcji biopaliw wdrażane na terenach województwa podlaskiego” – trzydniowy – woj. podlaskie – 14-16.11.2017 r. -  brak wolnych miejsca.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz zapisy*: 

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl (a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl)

tel. 797 187 074

                                                                                    

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adresem poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl (a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl) (oryginał należy zabrać z sobą na szkolenie) lub złożeniu go osobiście w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32; Bratoszewice - pokój 6 (budynek hotelu, parter) od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

 

 

Do pobrania: