Złoty jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach

Show the MENU
01.02.2016
Zdjęcie przedstawia występ Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowic

30 stycznia 2016 roku w Sali Izby Tradycji Ludowej Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowic obchodziło swoje 50-lecie . Udział w jubileuszowym spotkaniu wzięły również przedstawicielki KGW Z Niwnej , Konopnicy , Wołuczy , Boguszyc , Linkowa , Wysokienic , Michowic , Złotej i Jasienia. Spotkanie poprowadzili Danuta Dębska i Grzegorz Winczewski. Prezentacji KGW dokonała Zofia Sujka , która funkcję przewodniczącej KGW sprawuje już od 44 lat. Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach zawiązało się w 1966 r. Do zrzeszenia zapisało się wówczas 42 aktywnych pań. Od tego czasu prężnie funkcjonują jako Koło Gospodyń Wiejskich. Dużym wsparciem dla działalności KGW pozostaje m.in. Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Panie chętnie uczestniczą w pokazach i szkoleniach i kursach również z tematyki rolniczej. Nabyte umiejętności są wykorzystywane w obecnej działalności,  co roku bowiem Panie wiją wieniec na dożynki kościelne albo powiatowe. Panie kultywują również tradycje ręcznego haftu. Niektóre kobiety do dzisiaj haftują obrusy i serwetki. Tu prym wiedzie Pani  Janina Słodka i Zofia Sujka. Orginalne hafty i serwety będące dziełem pań z Wilkowic niejednokrotnie można było podziwiać na stoiskach twórców ludowych na Targach Rolnych w Bratoszewicach na przełomie wielu lat. Na Targach w Bratoszewicach swoje dzieła –kwiaty z bibuły prezentowała również Pani Janina Kwiatkowska reżyser i twórca tekstów skeczy i przedstawień zespołu z Wilkowic.  Pani Janina Kwiatkowska od lat zajmuje się bibułkarstwem . Wioska różana której jest współtwórczynią wyróżnia się swą barwa i estetyką. Akcenty różane na sztachetach przy płotach domów wyróżniają wioskę spośród innych.  Panie biorą czynny udział w życiu społecznym ,kulturalnym gminy i nie tylko . Liczne dyplomy i puchary świadczą o olbrzymim zaangażowaniu członkiń KGW. Panie biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach i zmaganiach w których zdobywają wysokie miejsca. Pielęgnuja dawne zwyczaje i tradycje regionalne. Panie występują w cyklicznych imprezach i pokazach organizowanych w gminie, powiecie oraz w województwie.  W swoim dorobku Panie z Wilkowic mają wiele dyplomów uznania i podziękowań m.in. Dyplom uznania w Konkursie kulinarnym Potraw Regionalnych na Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim w 2014 r.,Podziękowanie za udział w 42 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2008 r , Dyplom uznania za artyzm sceniczny na festiwalu Milena-Etno-Kabaret w Mińsku Mazowieckim , Dyplom za zajęcie I miejsca w Regionalnym turnieju Sołectw w kategorii Tradycyjna Potrawa regionalna w miejscowości Szadek w 2012 r.  Panie udzielają się wokalnie w Ludowym Zespole Obrzędowym „Wilkowianie” który powstał 22 lata temu , nie są im obce również kabaretowe występy sceniczne ze skeczami czy krótkimi przedstawieniami scen z codziennego życia wiejskiego. Na uwagę zasługują również umiejętności kulinarne Pań ,pieczenie i gotowanie starodawnych potraw regionalnych znajduje uznanie wśród szerszego grona konsumentów na wszelkiego rodzaju festynach czy zmaganiach konkursowych. Punktem programu artystycznego był występ zespołu „Wilkowianie” który wykonał przedstawienie  „Kądzielaczka”w reżyserii Janiny Kwiatkowskiej. Później przyszedł czas na przemówienia gości, składanie życzeń i wspólną zabawę.  Piękne kwiaty i słowa podziękowania na ręce  Pani Zofii Sujki Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich złożyła Pani Urszula Olszowska Kierownik Rejonowego Zespołu Doradców z Rawy Mazowieckiej. Uroczystości i zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu potrwały do późnych godzin wieczornych.

Opracowanie i zdjęcia : Urszula Olszowska,Kamila Kieszek

Zdjęcie przedstawia występ Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowic
Zdjęcie przedstawia wystep Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowic i publiczność