Pomoc dla producentów mleka

Show the MENU
11.07.2017

Od 10 lipca 2017 r. rusza nabór wniosków:

  1. o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka,
  2. o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt,
  3. o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy, z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka przez producenta mleka będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt

Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji
Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jagniąt lub owiec będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych będzie prowadzony w terminie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Wnioski należy składać do oddziału terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka.

Źródło: ARR