Kukurydziane żniwa

Show the MENU
10.09.2020

W poniedziałek 7 września w gospodarstwie pana Sławomira Pająka oraz Jadwigi Urbaniak odbył się pokaz z prawidłowego przygotowania kiszonki z kukurydzy. Gospodarstwa specjalizują się w hodowli bydła opasowego oraz mlecznego. Jak wiadomo trzeba przygotować bazę paszową, której głównym składnikiem jest kiszonka z kukurydzy.  Wiele czynników ma wpływ na przygotowanie dobrej jakości kiszonki z kukurydzy. Przygotowanie kiszonki wiąże się z całym procesem organizacyjnym w gospodarstwie, ponieważ trzeba wynająć sprzęt do zbioru i zwożenia zielonej masy na pryzmę. Najczęściej w ramach pomocy koleżeńskiej znajomi pomagają w ubijaniu pryzmy kiszonkarskiej. Wiadomo, że szybkie i dobre ubicie zielonej masy decyduje o jakości kiszonki, ponieważ będą prawidłowo zachodziły procesy fermentacji. Należy również pamiętać o dobrym przykryciu folią i jej zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi i zwierzętami. Optymalnym terminem zbioru kukurydzy na kiszonkę jest zawartość suchej masy na poziomie 30-33 %, ponieważ uzyskuje się dobre ubicie pryzmy. Przy tej wilgotności zachowana jest równowaga między zawartością skrobi, a strawnością i zawartością włókna. O dojrzałości kukurydzy do zbioru decyduje również stopień dojrzałości ziarna. Zawartość suchej masy w ziarnie waha się od 55-60%. Można ją określić na podstawie testu palcowego. Żeby określić przybliżoną zawartość s.m, po wyłuskaniu ziarna ze środkowej części kolby należy ścisnąć palcami ziarniak (próbę trzeba powtórzyć z kilku kolb). Jeśli po jego ściśnięciu wydostaje się lekko stwardniała masa, oznacza to, że ziarno zawiera około 55% suchej masy. Praktycznym sposobem określenia zawartości suchej masy w całej roślinie oprócz kolby jest silne skręcenie łodygi kukurydzy złamanej w dolnej części. Dopóki wypływają z niej soki roślinne, zawartość s.m. wynosi ok. 18–20%. Jeśli natomiast  podczas jej skręcania soki roślinne wypływają bardzo wolno (pienią się), oznacza to, że s.m. wynosi ok. 24% i od tego momentu plantację należy często kontrolować, gdyż zbliża się jej termin zbioru.

Tekst i zdjęcia Anna Urbaniak