Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie dla hodowców trzody chlewnej

Show the MENU
29.06.2022

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie dla hodowców trzody chlewnej

23 czerwca 2022 roku

W związku z rozpoczęciem się okresu zwiększonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie (intensywne prace polowe, zbieranie runa leśnego, zwiększona aktywność turystyczna) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje, co następuje.

Aktualna sytuacja epizootyczna:

Do dnia 23 czerwca 2022 r. na terytorium RP wystąpiły 4 ogniska ASF u świń oraz 1122 ogniska u dzików.

Co to jest Afrykański pomór świń:

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki.

Zwierzęta zakażają się poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, ściółkę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

Objawy ASF u świń:

Liczne upadki, wysoka gorączka (40,5°C – 42,0 °C); sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze; duszność, pienisty wypływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego; biegunka, często z domieszką krwi, wymioty; niedowład zadu; objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów; ronienia.

Każdy przypadek podejrzenia wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Jak zabezpieczyć gospodarstwo przed wystąpieniem ogniska ASF:

BIOASEKURACJA to najlepsza i najtańsza metoda pozwalająca na zapewnienie właściwego zdrowia zwierząt.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji jest podstawą ochrony stada przed ASF i innymi zagrożeniami biologicznymi.

                                                                                            

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                         Henryk Wojciechowski

                                                                                           PLW w Bełchatowie 

 

 

Monika Karczewska

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BEŁCHATOWIE