KGW Niedyszyna

Show the MENU
31.10.2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Niedyszynie – to jedno z najprężniej działających kół na terenie powiatu bełchatowskiego. Myśląc o osobach w nim uczestniczących od razu nasuwa się na usta nazwa MODERATO- chór, który w większości tworzą członkowie niniejszego KGW. Chór składający się z 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn), na czele z dyrygentem Panem Tadeuszem Paździej z Postękalic pod szyldem Koła Gospodyń Wiejskich Niedyszyna towarzyszy wszelkim imprezom kulturalnym oraz duchowym na terenie naszego powiatu. Zapoczątkował on swoją działalność w listopadzie 2011 r. Aktywność muzyczną rozpoczął całkowicie amatorsko, bez żadnego profesjonalnego wsparcia.

Według pomysłodawczyń głównym celem działalności artystycznej zespołu jest przede wszystkim integracja społeczna, budowanie więzi lokalnej - poprzez możliwość czynnego uczestnictwa w kulturze – kultywowanie folkloru i tradycji polskiej wsi.

Zespół uczestniczy w różnych uroczystościach i wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Swój debiut na scenie śpiewacy mieli w Oratorium Jana Pawła II w Bełchatowie, tam wykonywali kolędy w ramach podziękowań dla sponsorów akcji „Szlachetnej Paczki”. Uczestniczyli w wielu konkursach oraz iwentach na terenie całego kraju: -w 2012 r. w Mzurkach piosenkami ludowymi wyśpiewali III miejsce na "Regionalnym przeglądzie pieśni i tańca Mzurki 2012"; w tym samych roku  udali się z akcją charytatywną do Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim występując dla maluchów z piosenkami ludowymi  o tematyce dziecięcej. Zespół doszlifowywał głosy występując na wszystkich dożynkach gminnych oraz parafialnych, na przeglądach pieśni żołnierskich czy na Wigiliach gminnych.

Największe sukcesy chór osiągnął występując wspólnie z KGW Niedyszyna od 2021 roku biorąc udział w konkursach wojewódzkich czy krajowych pod nazwami:KGW Polska Od Kuchni- zajmując II miejsce  czy Bitwa Regionów- Półfinały odbyły się w Uniejowie, gdzie panie zajęły II miejsce.

W 2022 roku w sierpniu chór  Moderato uświetnił święto Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego -Oddział w Piotrkowie Trybunalskim występując na scenie podczas targów rolniczych ROLSZANSA, dając popis swoim umiejętnościom i udawadniając swoje wysokie możliwości.

Dużym medialnym przedsięwzięciem dla Naszego Koła Gospodyń Wiejskich było wystąpienie wraz z zespołem Moderato w słynnej produkcji śniadaniowej „Pytanie na śniadanie”, gdzie uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności zarówno muzyczne jak i kulinarne.

Próby Chóru Moderato odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałek i w środę od 19°°-21³°, w budynku przedszkola w Niedyszynie. Dzięki dyrygentowi - Panu Tadeuszowi Paździej - członkowie chóru już śpiewają z podziałem na głosy i ciągle robią postępy, jednocześnie zapraszając wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi śpiewaków.

 Monika Karczewska

Image icon 2.jpg (233.213 kB)