Kalibracja opryskiwacza

Show the MENU
06.11.2018

Pokaz kalibracji opryskiwacza został przeprowadzony w gospodarstwie pana Andrzeja Szymczaka. Rolnik uprawia 85,28 ha są to głównie zboża , kukurydza z przeznaczeniem na paszę dla krów mlecznych ora rośliny strączkowe i oleiste. Kalibracja opryskiwacza została przeprowadzona przez rolnika 11 października przed zastosowaniem fungicydów oraz regulatorów wzrostu na uprawie rzepaku ozimego. W pierwszym etapie była określona dawka cieczy roboczej w litrach na hektar, na podstawie etykiety środka ochrony. Odmierzony został odcinek 100 m na polu na którym był przeprowadzany zabieg, a następnie wykonano parę przejazdów w celu dobrania odpowiedniej prędkości roboczej. Prędkość ta została ostatecznie ustalona na 7 km/h na podstawie odpowiedniego wzoru. Na opryskiwaczu zostały zamontowane rozpylacze szczelinowe standardowe 03 w odstępach co 0,5 m. Następnie rolnik za pomocą wzoru obliczył zakładany wydatek cieczy roboczej w litrach na minutę. W ostatnim etapie sprawdzony został rzeczywisty wydatek cieczy z kilku rozpylaczy w ciągu jednej minuty przy zakładanym ciśnieniu. W wyniku dokonanych pomiarów rolnik wykonał korektę ciśnienia i ponownie sprawdził rzeczywisty wydatek cieczy roboczej. Po uzyskaniu odpowiednich wielkości kalibracja została zakończona i rolnik przystąpił do wykonania zabiegów na rzepaku ozimym.