Bełchatów w strefie niebieskiej

Show the MENU
26.07.2021

Bełchatów w strefie niebieskiej.

W związku z wystąpieniem ognisk Afrykańskiego Pomoru Świn (tzw. ASF) w powiecie piotrkowskim powiat bełchatowski wszedł w OBSZAR NIEBIESKI.

Dla chodowców trzody chlewnej znaczy to wiele więcej OGRANICZEŃ, tzn są oni zobowiązani do:

1. Zgłaszania w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 2 dni:

-UBOJU ZWIERZĘCIA GOSPODARSKIEGO;

-ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA LICZEBNOŚCI STADA, Z WYJĄTKIEM URODZENIA;

-FAKTU OZNAKOWANIA ŚWIŃ URODZONYCH W GOSPODARSTWIE ORAZ PODANIA ILOŚCI OZNAKOWANYCH ZWIERZĄT.

 

2. NIEZWŁOCZNEGO INFORMOWANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA ŚWIŃ W GOSPODARSTWIE. Można tego dokonywać osobiście lub telefonicznie (44 635-09-53).

 

W związku z zaistniałą sytuacją uprasza się chodowców trzody chlewnej o przestrzeganie wszelkich zasad bioasekuracji by móc wykluczyć możliwość przeniesienia choroby z innego gospodarstwa.

Monika Karczewska

 

 

PDF icon piwet.pdf (373.576 kB)