Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich

Show the MENU
27.12.2021

Nie jest tajemnicą że tempo rozwoju nowych technologii oraz zmiany stylu życia we współczesnych czasach dotknęły również obszarów wiejskich. Ma to wpływ na interakcje społeczne lokalnej ludności wiejskiej. Rozwój Internetu, a co za tym idzie ułatwienie dostępu do informacji,  edukacji czy komunikacji zdalnej ma również negatywne strony. Aktywność życiowa przenosi się do sieci rozluźniając lub nawet niszcząc lokalne więzi. Potrzeba jest więc podjęcia konkretnych działań umożliwiających pobudzenie aktywności wśród tych małych społeczności. Do tego jednak potrzeba jest fizycznego miejsca w którym można się spotykać i  wspólnie pracować. Istnieje duże zapotrzebowanie na wsiach na tworzenie takich miejsc. Można znaleźć pustostany, które da się przystosować do takiej roli własnymi silami. Często zaangażowanie określonej grupy np. seniorów czy młodzieży w budowę, remont oraz przystosowanie budynku już samo w sobie stanowi silny bodziec integrujący.

Miejsca te mają przede wszystkim dawać szczególnie ludziom starszym mieszkającym na wsi poczucie stabilizacji i pewności ze w to miejsce można zawsze powracać. Wymaga to więc systematyczności ich funkcjonowania, stałych godzin dostępu do nich bez względu na frekwencje. Właśnie młodzież czy starsi mieszkańcy mogą odegrać bardzo pozytywna role w rozwoju lokalnej społeczności. Seniorzy posiadają często wiedze i doświadczenie pomocne przy wytwarzaniu tradycyjnych dóbr, natomiast młodzież doskonale orientuje się jak za pomocą Internetu pokazać te dobra całemu światu.

Jest sporo aktywności, którymi można się zając, jednocześnie poprawiając swój własny budżet, czasami niewymagających dużego wkładu finansowego

 

  • Agroturystyka i turystyka

○       Coraz popularniejsza na całym świecie agroturystyka. Jest ona aktywnie wspierana przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. https://agroturystyka.pl . Ważne jest że w przypadku rolników nie ma konieczności zakładania działalności gospodarczej. Jedynie nakazy rozpoczęcia takiej działalności zgłosić go urzędu gminy. Ograniczeniami są jedynie: dochód roczny z tej działalności poniżej 150 000 PLN oraz do 5 pokojów pod wynajem znajdujących się w budynku mieszkalnym.

○       W Internecie można tez wynajmować turystom pokoje za pomocą portalu np. https://www.airbnb.pl/d/setup l . Rejestracja jak i oferowanie lokali na tym portalu są darmowe. Nie ma tu ograniczeń dotyczących ilości oferowanych pokojów ani dodatkowych usług. Każdy wynajem jest tez ubezpieczony (w razie uszkodzeń i innych zdarzeń losowych)

 

W gospodarstwach rolnych można prowadzić produkcję żywności. Nie może to być jednak produkcja na szeroką skalę, a sprzedaż produktów może się odbywać tylko i wyłącznie na drodze bezpośredniej sprzedaży konsumentom, okolicznym stołówkom lub lokalnym małym sklepom w obrębie województwa, w którym żywność ta jest produkowana. Działalność taka figuruje, jako MOL, czyli działalność marginalna, ograniczona i lokalna. Produkcja żywności pochodzenia niezwierzęcego odbywa się z wykorzystaniem własnych upraw w takich ilościach, które pozwalają przeprowadzić produkcję zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny żywności. W takich warunkach mogą być produkowane np. koncentraty spożywcze, ciastka, torty, przyprawy, dżemy, kompoty itp. W odróżnieniu od rolniczego handlu detalicznego, sprzedaż bezpośrednia dotyczy wyłącznie nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Producent dokonuje bezpośrednich dostaw do konsumentów końcowych lub do lokalnych zakładów detalicznych bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.

Rolniczy handel detaliczny oraz sprzedaż bezpośrednia są mechanizmami ułatwiającymi zbycie produkcji wytworzonej w gospodarstwie rolnym. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że są między obiema formami sprzedaży różnice, a w związku z tym inne zasady funkcjonowania na rynkach sprzedaży produktów pochodzenia rolniczego. – Sprzedaż produktów spożywczych zarówno w jednej jak i drugiej formie bez rejestracji w wymienionych instytucjach jest nielegalna i grożą za to rolnikom kary grzywny – przestrzega inspektor PIWet.

 

  • Działalność pozarolnicza

○       W działalności w Internecie nie jest ważne miejsce zamieszkania twórcy bloga, a tematy związane z uprawa roślin czy hodowla zwierząt mogą przynieść ogromne korzyści

○       Dla bardziej zaawansowanych, kanał na YouTube tez może być doskonałym rozwiązaniem zapewniającym finansowe wsparcie

 

○      Nauka języka zwłaszcza, gdy odbywa się online i w malej grupie może przynieść korzyści, jednocześnie ograniczając związane z tym koszty. 

○       Informatyka

○       Fotografika

○       Mini Kurs Talentowy

○       Produktywność z OneNote

○       21 darmowych narzędzi nowoczesnego marketingu

○       Inne...

 

 

 

 

Urszula Stala