UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ogłoszenie o konkursie

Show the MENU

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz przetwórców prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Wielkanocna  Baba  z Łódzkiego”,polegającym  na  amatorskim wypieku tradycyjnej baby wielkanocnej - z mąki pszennej uzyskanej ze zboża uprawianego na poletkach demonstracyjnych  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Bratoszewicach.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulinarnego związanego z okresem Wielkiej Nocy, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla tradycji ludowych.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy Łódź.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie.

 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  !!!