Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ogłoszenie o konkursie

Show the MENU

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja 

wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca
 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pod tytułem „XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez rolników poprzez zwiększenie udziału interesariuszy sektora rolniczego we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ciągu najbliższych kilku lat.

 

Jedną z form realizacji operacji jest konkurs na temat :

”Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne”

Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne, jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 9 – „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Cel 1: „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o prowadzeniu  nowoczesnego stosującego innowacyjne rozwiązania oraz stosującego dobre i najlepsze praktyki rolnicze związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska i bioróżnorodności czy też stosowaniem systemu jakości żywności gospodarstwa rolnego, w nowych warunkach ekonomicznych i wymogach unijnych oraz jednocześnie promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, a także promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon Regulamin konkursu (1068.872 kB)
PDF icon Karta Zgłoszenia (825.707 kB)
PDF icon Pytania konkursowe (636.231 kB)
PDF icon Arkusz Odpowiedzi (614.479 kB)