UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ogłoszenie o konkrusie

Show the MENU

                             Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego do udziału w konkursie na wypiek tradycyjnego chleba z mąki uzyskanej z pierwotnych odmian pszenicy - okrągłoziarnowej i  perskiej,  oraz z żyta – pochodzących z poletek doświadczalnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Bratoszewicach.

 Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z domowym wypiekaniem chleba, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla chleba, a także propagowanie spożycia pełnowartościowego pieczywa, wytworzonego z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy Łódź.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  !!!