Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Mistrzowie Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2014

Show the MENU

Tytuł Mistrz Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2014 w kategorii ROLNICY otrzymali Ewa i Franciszek Marciniakowie z Goszczanowa w powiecie sieradzkim.
Gospodarstwo rolne o powierzchni 71,49 ha gruntów własnych (przeliczeniowych 75,05 ha)i blisko 40 ha dzierżawionych specjalizuje się w produkcji bydła opasowego. Produkcja roślinna dostosowana jest do potrzeb produkcji zwierzęcej. Uprawia się głównie kukurydzę oraz zboża: jęczmień i pszenicę. Regularna wymiana materiału siewnego, dobór odpowiednich odmian, współpraca z uznanymi firmami nasiennymi zapewnia wysokie wydajności zbóż i kukurydzy.
Gospodarstwo prowadzone jest od 1990 roku. Gospodarowanie rozpoczęto od 9 ha, otrzymanych od rodziców umową darowizny. Od początku zajmowano się chowem bydła mięsnego. Obecnie roczna sprzedaż opasów sięga 150 sztuk przy średniej wadze 700 kg. Chów odbywa się w cyklu otwartym przy zakupie rocznie 150-200 cieląt. W gospodarstwie króluje bydło szwajcarskiej rasy Simental sprzedawane lokalnie jak i na eksport na rynek grecki i włoski. Udokumentowane przyrosty miesięczne osiągane w gospodarstwie dla tej rasy są na poziomie minimum 1,7 kg.
Chów bydła prowadzony jest w oparciu o 3 budynki inwentarskie usytuowane tak, by stworzyły spójny i kompatybilny ciąg produkcyjny. Dwa z nich, zmodernizowane w 1998 roku o powierzchni 320 m² i 220 m², pełnią funkcję odchowalni cieląt i młodzieży. Natomiast budynek o pow. 1500 m² wybudowany w 2005 roku pełni funkcję obory dla 250 sztuk dużych. We wszystkich budynkach prowadzony jest system utrzymania wolnostanowiskowy, ściółkowy. Są to obory na głębokiej ściółce. Żywienie prowadzone jest w oparciu o pasze własne: zboża, kiszonki, CCM. Skala produkcji zbóż i kukurydzy w pełni zabezpiecza potrzeby paszowe zwierząt.
Gospodarstwo charakteryzuje się wysokim stopniem mechanizacji, co pozwala na sprawną obsługę i zarządzanie produkcją. Praca w gospodarstwie odbywa się w oparciu o pracę własną oraz zatrudnionych 2 pracowników stałych. Gospodarstwo korzysta z usług mechanizacyjnych do zbioru zarówno zbóż jak i kukurydzy. Pozostałe prace prowadzone są w oparciu o własne maszyny i urządzenia. Gospodarstwo większość prac inwestycyjnych prowadziło w oparciu o zasoby finansowe własne. Budowę obory zrealizowano przy udziale kredytu preferencyjnego. W 2011 roku gospodarstwo skorzystało z programu „ Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach, którego wykonano utwardzenie ponad 650 m² placu manewrowego.
Cała infrastruktura towarzysząca w postaci wiat na maszyny, słomę, baloty wraz z silosami usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie budynków inwentarskich, co bardzo usprawnia pracę. Gospodarstwo dysponuje dwoma silosami o łącznej powierzchni 1000 m².
Siedlisko gospodarstwa o pow. 1 ha podzielone jest na część produkcyjną i mieszkalną. Możliwość zastosowania takiego rozwiązania ułatwia zachowanie ładu i porządku oraz organizacyjnie ułatwia i usprawnia pracę.
Jednocześnie w gospodarstwie prowadzona jest działalność pozarolnicza tj.: Ubojnia AGAT Sędzimirowice. Od 1992 roku była to forma Spółki braci Marciniak, natomiast obecnie od grudnia 2013 r. prowadzona jest już wyłącznie przez Państwa Ewę i Franciszka Marciniaków. Jest to działalność z dużymi tradycjami, doświadczeniem, z ugruntowaną pozycją na rynku mięsnym.
 
Mistrzem Województwa Łódzkiego w Konkursie AGROLIGA 2014 w kategorii FIRMY został Piotr Wychowałek – Firma Handlowa NOWALIJKA. Siedziba firmy mieści się w Piotrkowie przy ul. Życzliwej
F.H. Nowalijka jest jedną z największych firm branży owocowo–warzywnej. Pod względem ilości dostarczanych hurtowo warzyw i owoców plasuje się wśród firm z tej branży w  pierwszej trójce w Polsce.
Gospodarstwo rodziny Wychowałek istnieje od lat siedemdziesiątych. Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto współpracę z dużymi sieciami handlowymi. Rodzinna tradycja jest kultywowana przez Piotra Wychowałka, który w 2002 roku założył F.H. Nowalijka.
F. H. Nowalijka Piotr Wychowałek jest firmą rodzinną. Założenie firmy, która zajmuje się skupem i sprzedażą hurtową owoców i warzyw była podyktowana potrzebami rynku. W regionie piotrkowskim jest wiele małych gospodarstw produkujących sałatę, rzodkiewkę, koper, natkę pietruszki, szczypior, pomidory, a 80% tych upraw jest pod osłonami.
W latach 90-tych załamał się skup tych produktów gdyż uległy likwidacji stare struktury, zajmujące  się zrzeszaniem producentów i skupem ich produktów, dodatkowo polski rynek opanowały duże sieci handlowe, które wymagały całorocznych dostaw towaru wystandaryzowanego, dobrej jakości, w niskich cenach. Małe gospodarstwa nie miały szans na sprzedanie swoich produktów. Powstanie F.H. Nowalijka było odpowiedzią na te potrzeby.
W 2010 roku firma przeniosła swoją siedzibę do nowego zakładu o wysokich standardach. Dziś firma współpracuje z ok. 400 gospodarstwami z regionu piotrkowskiego i jest to podstawa działalności „Nowalijki”. Współpracuje także z gospodarstwami z całej Polski w zakresie skupu warzyw kapustnych, pomidorów i ogórków. W okresie zimowym współpracuje także z producentami z krajów południowych Unii Europejskiej, aby mieć możliwość zaopatrywania sieci handlowych w warzywa przez cały rok. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Unii Europejskiej F.H. Nowalijka poszerzyła grono swoich klientów i kontrahentów, nawiązując współpracę z wieloma firmami z Włoch, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Turcji.
F.H. Nowalijka również produkuje warzywa, przede wszystkim sałaty, w najnowocześniejszej szklarni w Europie o powierzchni 2,5 ha,  z uprawą hydroponiczną, która została uruchomiona w 2014 r. Jest ona skomputeryzowana, zamontowane są nowoczesne i innowacyjne systemy, ogrzewanie energooszczędne biomasą, pełna ochrona biologiczna bez użycia pestycydów. Dostarczaniem składników pokarmowych steruje system komputerowy i rośliny otrzymują tylko potrzebne im składniki – i co ciekawe – rozpuszczone w wodzie deszczowej. Jako środek dezynfekcyjny stosowana jest tylko woda utleniona, która jest substancją w pełni bezpieczną, naturalną i nieszkodzącą środowisku. Sałata wyprodukowana w tym systemie jest produktem, który nie zawiera pestycydów, nie zawiera metali ciężkich, gdyż nawet woda nie jest pobierana z ziemi. Dodatkowo jest ona sprzedawana w bardzo atrakcyjnej dla klientów formie, bo w doniczkach, dzięki którym długo zachowuje świeżość.
Produkty oferowane przez F.H. Nowalijka spełniają najwyższe normy jakościowe. Asortyment jest przygotowywany przez doświadczony i wyspecjalizowany zespół, tak aby spełniał standardy Unii Europejskiej, jak również dostosowany był do wymogów i specyfikacji klientów. Wprowadzone zostały systemy jakości HACCP, EUROGAP,  Global Gap. Dodatkowo firma jest poddawana częstym audytom przez sieci handlowe, które sprawdzają czy produkty spełniają standardy żywnościowe, są odpowiedniej jakości i spełniają wymogi zdrowotne.