• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Integrowana Ochrona Roślin

Integrowana Ochrona Roślin - przydatne linki
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ochrona roślin
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
IOR Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
 
Aktualności
 
Parametry stacji agrometeorologicznych
Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin od dnia 1 stycznia 2014 r.
 
WYDAWNICTWA (PUBLIKACJE) nt. Integrowanej Ochrony Roślin
 
Metodyka prowadzenia obserwacji występowania muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii Matsumura) w Polsce
Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie rzepaku
Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie roślin okopowych
Monitorowanie i prognozowanie chorób i szkodników w uprawie zbóż i kukurydzy
Progi szkodliwości agrofagów
Integrowana ochrona buraka cukrowego przed zachwaszczaniem
Integrowana ochrona grochu
Integrowana ochrona kukurydzy
Integrowana ochrona pszenicy ozimej
Zwalczanie chorób i szkodników w buraku cukrowym
Zasady integrowanej ochrony roślin. Możliwość wdrażania systemu w produkcji ziemniaka
Praktyczne wykorzystanie wyników badań z zakresu integrowanej ochrony w sadownictwie
Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie. Poradnik praktyczny - zasady ogólne
Integrowana ochrona roślin w zarysie
 
ZałącznikWielkość
systemy_produkcji_roslinnej_a_bezpieczenstwo_zywnosci.pdf2.81 MB
ustawa_w_sprawie_IP.pdf2.67 MB
ZMIANY_W_PRAWODAWSTWIE_EUROPEJSKIM_I_POLSKIM_W_ZAKRESIE_REJESTRACJI_ORAZ_OBROTU_I_STOSOWANIA_SRODKOW_OCHRONY_ROSLIN.pdf294.26 KB
Kontrola_i_certyfikacja_IP.pdf315.93 KB
Krajowy_plan_dzialania_na_rzecz_ograniczenia_ryzyka_zwiazanego_ze_stosowaniem_srodkow_ochrony_roslin_na_lata_2013_-2017.pdf968.14 KB
Obowiazek_stosowania_zasad_integrowanej_ochrony_roslin_od_dnia_1_stycznia_2014_r.pdf229.15 KB
parametry_stacji_meteorologicznej.pdf256.3 KB
PROGI_SZKODLIWOCI.pdf333.52 KB
rzepak_atlas_szkodnikow.pdf6.8 MB
system_jakosci.pdf3.18 MB