• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

tel.: 42 719 89 28, 719 89 29, 719 60 67, 719 60 83    

fax: 42 719 66 99

e-mail: technologia@lodr-bratoszewice.pl

 

PRACOWNICY DZIAŁU TECHNOLOGII PRODUKCJI ROLNICZEJ

w Bratoszewicach

 
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Tel. wewnętrzny/
tel. komórkowy, e-mail
 Ireneusz Sadowski
kierownik

w. 323 / 506 418669

i.sadowski@lodr-bratoszewice.pl

 Halina Abramowicz
główny specjalista
ds. drobiu, drobnego inwentarza i pszczół

w. 346 / 797 187080

h.abramowicz@lodr-bratoszewice.pl

 Katarzyna Bryk

 główny specjalista

ds. zbóż i oleistych

w. 324 / 519 646554

k.bryk@lodr-bratoszewice.pl

 

specjalista

ds. trzody chlewnej

 

 Tomasz Liska
 główny specjalista
ds.budownictwa, mechanizacji rolnictwa i bhp

w. 324 / 506 418758

t.liska@lodr-bratoszewice.pl

 Mateusz Leśniewski
specjalista ds. przeżuwaczy

w. 346 / 785 254204

m.lesniewski@lodr-bratoszewice.pl

 Ewa Szewczyk
główny specjalista
ds. ogrodnictwa i roślin okopowych
w.326 / 519 301047


Zespół Technologii Produkcji Rolniczej, Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

w Oddziale ŁODR w Kościerzynie


Koordynator Zespołu: Ewa Janczak

tel.: 43 821 31 13; 821 31 14; fax: 43 821 30 11

tel. komórkowy: 517 738 048

e-mail: e.janczak@lodr-bratoszewice.pl

 


Zespół Technologii Produkcji Rolniczej, Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

w Oddziale ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim

 

Koordynator Zespołu: Hubert Sierant

tel.: 44 646 10 48; 646 10 73; fax: 44 646 10 73

tel. komórkowy: 519 301 082

e-mail: h.sierant@lodr-bratoszewice.pl