• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Szkolenia

Kursy chemizacyjne

        Minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisując rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin stworzył możliwość przedłużenia wcześniej wydawanych uprawnień w tym zakresie. Rolnicy, którzy mają dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin będą mogli przedłużyć te uprawnienia uczestnicząc jedynie w szkoleniu uzupełniającym (jednodniowym, 7-godzinnym). Rolnicy, którzy nie mają jeszcze dokumentu, będą uczestniczyli w szkoleniu podstawowym (dwudniowym, 14-godzinnym).

       Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach organizuje szkolenia na terenie całego województwa łódzkiego.
       Celem szkoleń – podstawowego i uzupełniającego – jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Uczestnik, który zaliczy test przed komisją otrzymuje ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN. Jest ono ważne przez 5 lat.
 
Zaświadczenie uprawnia do:
 • zakupu bardzo toksycznych i toksycznych środków ochrony roślin
 • stosowania środków ochrony roślin.
       Ponadto rolnik mający zaświadczenie bez problemu otrzyma płatności bezpośrednie oraz spełni jeden z ważnych warunków, by ubiegać się o fundusze unijne.
 
       Zaświadczenie jest niezbędne podczas kontroli Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – jego brak skutkuje nałożeniem mandatu.
 
       Koszt szkolenia:
 • szkolenie podstawowe - 98zł
 • szkolenie uzupełniające (po okazaniu zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego) - 64zł
       Zapisy na szkolenia przyjmowane są w rejonowych zespołach doradców ŁODR. Adresy oraz numery telefonów można znaleźć na ostatniej stronie miesięcznika RADA lub na stronie
 
       Na ww. stronie internetowej można również zarejestrować się na szkolenie – w zakładce:
e-nabór na kursy.
 
       ŁODR zs. w Bratoszewicach zapewnia profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz wykwalifikowanych i sprawdzonych wykładowców.
 
       Szkolenia organizowane są w oparciu o Ustawę o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. (DzU nr 11 z 27 stycznia 2004 r. poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawę z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (DzU poz. 455 z 12 kwietnia 2013 r.).
 
Joanna Kwiatkowska
 
 
Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych
 
      Program kursu obejmuje 48 godzin zajęć (10 spotkań szkoleniowych); składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz nauki jazdy kombajnem zbożowym. Kurs zakończy się egzaminem. Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczeniem o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o uzyskaniu i uzupełnieniu wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
 
     Uczestnicy powinni być pełnoletni i mieć prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami wolnobieżnymi, np. kat. T, B, C lub D.
 
     Przewidywany koszt kursu wynosi 500 -700 zł (w zależności od liczby uczestników).
 
Zapisy przyjmują :

Marek Mazurkiewicz – kurs organizowany w Piotrkowie Trybunalskim

 tel. 44/ 646 10 48 w. 53; kom. 519 301 078

Krzysztof  Grzelak – kurs organizowany w Bratoszewicach

 tel. 42/719 89 28 w. 322; kom. 519 301 046

Waldemar Trupinda