• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

e-mail: metodyka@lodr-bratoszewice.pl

 

          Dział realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego dla klientów wewnętrznych (pracowników ŁODR) oraz dla klientów zewnętrznych (rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i przedsiębiorców rolnych): 

Dla klientów zewnętrznych:

 

 • kursy operatorów kombajnów zbożowych i sieczkarń samojezdnych

 • szkolenia z zakresu eksploatacji pras zbierających

 • prenumerata miesięcznika RADA, broszury i ulotki

 • ogłoszenia, reklamy, teksty sponsorowane, wkładkowanie materiałów promocyjnych do miesięcznika RADA

 • targi i wystawy

 


Pracownicy Działu:

 
Janusz Szrama
kierownik działu 
tel. 42 719 89 28 w. 313; 42 710 38 13; kom. 797 187 077 

e-mail:j.szrama@lodr-bratoszewice.pl

 
Andrzej Lis
główny specjalista ds. metodyki doradztwa
tel. 42 719 89 28 w. 317; 42 710 38 17; kom. 519 301 045

e-mail:a.lis@lodr-bratoszewice.pl

 
Grażyna Bożyk
starszy specjalista ds. oświaty, informacji i wydawnictw
tel. 42 719 89 28 w. 318; 42 710 38 18; kom. 519 646 568
e-mail: g.bozyk@lodr-bratoszewice.pl
 
Krzysztof Grzelak
starszy specjalista ds. szkoleń – koordynator wojewódzki
tel. 42 719 89 28 w. 322;  42 710 38 22; kom. 519 301 046
e-mail: k.grzelak@lodr-bratoszewice.pl
 
Maria Oskroba
starszy referent ds. planowania i sprawozdawczości
tel. 42 719 89 28 w. 315; 42 710 38 15
e-mail: m.oskroba@lodr-bratoszewice.pl
 
 
Koordynatorzy Zespołów w Oddziałach ŁODR:
(Zespoły realizują zadania Działu na szczeblu oddziałów)

 

Izabela Radziwon
Zespół w Kościerzynie
główny specjalista ds. metodyki doradztwa
tel. 43 821 31 13; kom. 519 301 021

 

Marek Mazurkiewicz
Zespół w Piotrkowie Trybunalskim
główny specjalista ds. metodyki doradztwa
tel. 44 646 10 48; kom. 519 301 078

 


Na skróty:

 • Kursy eksploatacji komajnów zbożowych i sieczkarń samojezdnych, szkolenia z zakresu eksploatacji pras zbierających  Marek Mazurkiewicz

 • Wydawanie duplikatów świadectw ze szkoleń z zakresu środków ochrony roślin  Krzysztof Grzelak

 • Prenumerata miesięcznika RADA, ogłoszenia, reklamy, teksty sponsorowane, usługi poligraficzne i wydawnicze Grażyna Bożyk

 • kontakty z mediami  Grażyna Bożyk

 • Targi Role AGROTECHNIKA w Bratoszewicach  Andrzej Lis

 • Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie Izabela Radziwon

 • Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach  Krzysztof Grzelak