• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. Dział pełni nadzór merytoryczny i koordynacyjny w stosunku do Zespołów Administracyjno-Gospodarczych w Oddziałach oraz w zakresie swej właściwości nad Rejonowymi Zespołami Doradców.
 2. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
     1) nadzór nad prawidłowym stanem i funkcjonowaniem budynków Ośrodka,
     2)bieżące remonty i konserwacja budynków i sprzętu,
     3)prowadzenie gospodarki magazynowej,
     4)dozór nad mieniem Ośrodka,
     5)wykonywanie prac porządkowych w budynkach i otoczeniu oraz dbanie o       
         estetykę Ośrodka,
     6)prowadzenie rejestru umów najmu, wynajmu, dzierżawy, itp. i wszelkich
        spraw z tym związanych,
     7)prowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania podatków na rzecz gmin,
     8)dokumentowanie wszelkich zmian w zasobach majątkowych Ośrodka  
         (grunty, budynki),
     9)prowadzenie działalności usługowej w zakresie działalności ośrodka
        szkoleniowego,
    10)współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów,
     11)koordynowanie całości spraw związanych z transportem,
     12)prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w Oddziałach z zakresu
          kompetencji Działu.