• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Dyrekcja

Dyrekcja

                   

                                                                    Dyrektor ŁODR:      

                                                         Włodzimierz Lewandowski

 

                             

                I Zastępca Dyrektora ŁODR:                              

                   Marek Sarwa                        

 

               

                                                           II Zastępca Dyrektora ŁODR:           

                                                           Tadeusz Morawski                                                               

                                                           

Dział Księgowości

Główna Księgowa: Liliana Rozwandowicz

Z-ca Głównego Księgowego: Zofia Taborska

Dział Metodyki Doradztwa,  Szkoleń i  Wydawnictw

Kierownik Działu: Henryk Kijak

Zastępuje Kierownika Działu: Andrzej Lis

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kierownika Działu: Arkadiusz Krakowiak

Zastępuje Kierownika Działu: Waldemar Sender

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Kierownika Działu: Janusz Szrama

Zastępuje Kierownika Działu: Tomasz Liska

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kierownik Działu: Katarzyna Nowak

Zastępuje Kierownika Działu: Edyta Kijak

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Kierownik Działu: Magdalena Urbanik

Zastępuje Kierownika Działu: Aneta Zarzycka

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik Działu: Gabriela Sadowska

Zastępuje Kierownika Działu: Beata Długołęcka

Dział Teleinformatyki

Kierownik Działu: Wojciech Beczkowski

Zastępuje Kierownika Działu: Michał Zimoń 

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Kierownik Działu: Ewa Kłosińska